Jord- och skogsbruk

Våra experter inom ekonomiförvaltning som är specialiserade på bokföring och beskattning för jord- och skogsbruk betjänar bondgårdar av olika storlekar över hela Finland. Utöver ekonomiförvaltningen hjälper vi även våra kunder med lantbruksbudgetering och andra ekonomiska kalkyler.

Jordbrukets bokföring och beskattning

Jordbruket och den lokala produktionen befinner sig i en period av positiv tillväxt. De nya företagsformerna för bondgårdar, generationsskiften och alternativa former av jordbruk och djurhållning har tillfört nya aktörer samt nya produkter till branschen och samtidigt ställt nya affärskrav på partnernätverk av gårdar och verksamheter.

Oavsett om din verksamhet är traditionellt jordbruk, boskapsuppfödning eller skogsbruk, har vi verktygen för att professionellt hantera de ekonomiska angelägenheterna inom jord- och skogsbruk. Vi använder moderna programvarulösningar för lantbrukets bokförings- och löneräkningstjänster.

Våra ekonomiförvaltningstjänster inom jordbruk inkluderar bland annat följande:

  • Fakturering och försäljningsreskontra
  • Mottagning av inköpsfakturor och elektronisk cirkulering
  • Bokföring och bokslut
  • Reseräkningar, arbetstid och löneräkning
  • Experttjänster och utbildningar

Jordbruksbokföringen kan också moderniseras

De moderna systemen för ekonomiförvaltning av jordbruk möjliggör uppdaterad, elektronisk övervakning av gården, allt från bearbetning av köp- och försäljningsfakturor till slutförande av bokföring och bokslut.

De försäljningsfakturor som behövs för att driva gården finns behändigt i ett bokföringsprogram enligt skräddarsydda inställningar. Slutförda inköp får du som e-fakturor direkt i systemet och du hittar information om leverantörer, betalda och förfallna fakturor. Vid behov kan du fördjupa dig ner till en enda inköpsfaktura i bokföringshistoriken, om du till exempel vill kontrollera kvantiteter och priser på inköpta gödsel föregående år.

Som lantbruksbokförings- och beräkningsprogram använder vi bland annat följande:

  • Visma Fivaldi
  • Suonentiedon Maatalousneuvos
  • Cashman Pro

Experttjänster inom jord- och skogsbruk

Vi erbjuder även olika budgeteringstjänster och speciella kalkyltjänster till våra lantbrukskunder. Till exempel i budgetplaneringen för den kommande säsongen går vi igenom de väsentliga punkterna i din verksamhet och bygger upp en årsplan för att underlätta styrning och förutsägbarhet av ekonomin. Med elektroniska ekonomiförvaltningssystem kan kunden och bokföraren tillsammans följa upp genomförandet av planer och vid behov reagera snabbt på förändringar.

Vi har även Råd 2020-godkännande i programmet “gårdsmodernisering och konkurrenskraftsförbättring”. Genom Råd 2020-projektet kan bönder uppnå en betydande ekonomisk fördel genom att köpa experttjänster.

Kontakta oss och fråga mer!