Taloushallintopalveluja tarjoava Rantalainen on ostanut pohjalaisen tilitoimiston Ekova Oy:n koko osakekannan. Myyjinä ovat tasaosuuksin yrityksen perustajat Kennet Strand, Ove Nygård ja Mikael Finne. He kaikki jatkavat Rantalaisen palveluksessa.

Pohjanmaalta Mustasaaresta käsin toimivan Ekovan liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa ja sillä on viisitoista työntekijää. Yritys on perustettu loppuvuodesta 2018, kun kaksi 1980-luvulla perustettua paikallista tilitoimistoa yhdistyivät.

Yrityskaupoista vastaava johtaja Kimmo Martikainen Rantalaiselta sanoo, että Rantalaiselle yrityskauppa on vuoden sisällä jo viides Pohjanmaalla, jossa sillä on tämän jälkeen noin 40 prosentin markkinaosuus. Alkuvuodesta Rantalainen osti muun muassa Pohjanmaan suurimpiin alan toimijoihin kuuluneen pietarsaarelaisen Norlic Oy:n.

Ekovan toimitusjohtaja Kennet Strand sanoo, että kasvavalle yhtiölle liittoutuminen suuremman toimijan kanssa oli kahdesta vaihtoehdosta paras.

”Teimme kaupan, jotta yritys voisi jatkaa kasvuaan ja työntekijät kehittymistään Pohjanmaalla.”

Toinen vaihtoehto olisi ollut satsata organisaation kasvuun. ”Silloin olisimme joutuneet palkkaamaan lisävoimia huolehtimaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja uusista rekrytoinneista.”

Strandin mukaan taloushallintopalveluille on nyt runsaasti kysyntää, jos vain työvoiman puolesta pystyy siihen vastaamaan.

”Pohjanmaa on hyvin yrittäjävetoinen maakunta, mutta nyt tuntuu, että uusia yrityksiä perustetaan tavallistakin enemmän, kun moni haluaa siirtyä palkkatyöstä yrittäjäksi.”

Strand sanoo, että Ekovalla on Rantalaisen kanssa paljon synergiaetuja, joista yksi on ohjelmisto-yhteistyö.

”Olimme juuri tehneet ison tietojärjestelmäuudistuksen ja meille oli tärkeää, että asiakkaamme saavat jatkaa samalla ohjelmistolla.”

 

Lisätietoja:

Kimmo Martikainen, johtaja, yrityskaupat, Rantalainen Group, puh. 040 555 8081 ja kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Kennet Strand, toimitusjohtaja, Ekova Oy, puh. 040 557 7112 ja kennet.strand@ekova.fi

Rantalainen on yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista, jonka asiakkaiden käytössä on yli tuhannen koulutetun ammattilaisen osaaminen. Tarjoamme kattavat ja nykyaikaiset taloushallinnon palvelut kaikenkokoisille yrityksille, yhteisöille ja organisaatioille.

Konsernin liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa ja sen asiakkaina on noin 15 000 yritystä. Ihmisläheinen palvelu on tarjolla yli 50 paikkakunnalla ja digitaalisesti.
Konsernin emoyhtiö on Rantalainen Group Oy, jonka omistus jakautuu seuraavasti: Intera Partnersin rahasto 64 %, Oona Capital 15 %, Rantalainen Yhtiöt 7 %, sekä johto ja avainhenkilöt 14 %. www.rantalainen.fi

Rantalainen stärkte sin ledande ställning på den österbottniska marknaden genom att köpä Ekova AB

Rantalainen som tillhandahåller ekonomiförvaltningstjänster har köpt hela aktiestocken i den österbottniska bokföringsbyrån Ekova Ab. Säljare med jämna andelar är företagets grundare Kennet Strand, Ove Nygård och Mikael Finne. De fortsätter alla i Rantalainens tjänst.

Ekova som finns i Korsholm, Österbotten verkar i hela Finland. Företaget har 15 arbetstagare och dess omsättning uppgår till cirka 1,4 miljoner euro. Företaget grundades i slutet av år 2018 då två lokala bokföringsbyråer som hade grundats på 1980-talet gick samman.

Direktör Kimmo Martikainen som ansvarar för företagsförvärv vid Rantalainen säger att för Rantalainen var företagsförvärvet redan det femte i år i Österbotten där bolaget efter det här har en marknadsandel på cirka 40 procent. I början av året köpte Rantalainen bland annat Ab Norlic Oy i Jakobstad som hör till de största aktörerna inom branschen i Österbotten.

Ekovas verkställande direktör Kennet Strand säger att för ett växande bolag var sammangång med en större aktör det bästa av två alternativ. Försäljningen möjliggör att företaget ska kunna fortsätta växa och arbetstagarna utvecklas i Österbotten. Det andra alternativet var att utveckla företaget genom en organisk tillväxt.

”Då skulle vi också ha varit tvungna att anställa förstärkning för att sköta utvecklandet av personalens kunnande och nya rekryteringar.”

Enligt Strand är efterfrågan på ekonomiförvaltningstjänster stor nu om man bara kan besvara efterfrågan personalmässigt.

”Österbotten är annars också ett mycket företagardrivet landskap men nu känns det som om fler nya företag än normalt grundas då många vill övergå från avlönat arbete till att vara företagare.”

Strand säger att med Rantalainen har Ekova många synergieffekter av vilka programvarusamarbetet är en.

”Vi hade just genomfört en stor uppdatering av datasystemet och för oss var det viktigt att kunderna får fortsätta med samma programvara.”

 

Ytterligare information ger:

Kimmo Martikainen, direktör, företagsförvärv, Rantalainen Group, tel. 040 555 8081 och kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Kennet Strand, verkställande direktör, Ekova Ab, tel. 040 557 7112 och kennet.strand@ekova.fi

Rantalainen är en av de största redovisningsbyråerna i Finland. Dess kunder har tillgång till över tusen utbildade experters kunnande. Vi erbjuder omfattande och moderna tjänster inom ekonomiförvaltning till företag, sammanslutningar och organisationer i alla storlekar.

Koncernens omsättning uppgår till cirka 80 miljoner euro och den har cirka 15 000 företag som kunder. Människonära betjäning tillhandahålls på över 50 orter och digitalt.
Koncernens moderbolag är Rantalainen Group Oy, vars ägande fördelas på följande sätt: Intera Partners fond 64 %, Oona Capital 15 %, Rantalainen Yhtiöt 7 %, samt ledning och nyckelpersonal 14 %. www.rantalainen.fi