Kulttuurialalle on avautunut Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta Korona-avustushakuja.

OKM avustuksia elokuvateattereille sekä elokuvafestivaalien turvaamiseksi

Suomen elokuvasäätiö on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoona euroa lisärahoitusta elokuvateattereiden ja elokuvafestivaalien tulevan toiminnan turvaamiseksi koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten keskellä. Lisärahoituksen tarkoituksena on turvata koko maan kattavan elokuvateatteriverkoston toiminta sekä varmistaa elokuvatapahtumia järjestävien tahojen toiminnan jatkuminen poikkeustilanteen päätyttyä.

Elokuvasäätiön lisätukea voivat hakea ne pienet ja keskisuuret elokuvateatterit, joiden toiminta on estynyt koronaepidemiasta johtuvista rajoituksista johtuen, sekä ne säätiön tuen piirissä olevat elokuvafestivaalit, jotka ovat kokoontumisrajoitusten takia joutuneet peruuttamaan tai siirtämään tapahtuman 13.3.–31.5.2020 välisenä aikana.

Hae tukea täältä

Hakuaika päättyy 14.5.2020 klo 24.00.

OKM / Korona-avustus kulttuurialan yhteisöille

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 9,3 miljoonaa euroa. Avustus on tarkoitettu luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.-31.5.2020. Avustusta voidaan myöntää koronapandemiasta johtuvaan lisärahoitustarpeeseen taide-, kulttuuri- ja luovien alojen, kuten musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin sekä elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, kulttuuriperinnön sekä muille taiteen ja kulttuurin yhteisöille.

Hae tukea täältä

Hakuaika päättyy 14.5.2020 klo 16.15.

OKM / Korona-avustus Taiteen perusopetuksen ylläpitäjille

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien vaikeutuneita edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Avustusta myönnetään ajalla 13.3. – 15.8.2020 koronapandemiasta poikkeusolosuhteiden ja toiminnan rajoitusten vuoksi aiheutuneiden tai aiheutuvien kustannusten kattamiseen ja toiminnan kehittämistarpeisiin. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2020 saakka.

Valtionavustusta voidaan myöntää koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen sellaiselle taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle (esim. rekisteröity yhteisö tai säätiö), joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Hakijana voi olla myös taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukainen koulutuksen järjestäjä eli kunta. OKM voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 3 miljoonaa euroa.

Hae tukea täältä

Hakuaika päättyy 25.5.2020 klo 16:15

Taiteen edistämiskeskus, Korona-apuraha yksityishenkilöille / Taiteen edistämiskeskus

Tuki on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana. Hakijoina voivat olla mm. muusikot, näyttelijät, tanssijat, kuvataiteilijat, muotoilijat, kirjailijat, lavastajat, ääni- ja valoteknikot, leikkaajat, maskeeraajat, lavakoomikot ja kuvittajat. Apurahan suuruus yksityishenkilöille on 3000 euroa. Apurahoihin voidaan käyttää yhteensä enintään 8,7 miljoonaa euroa.

Hae tukea täältä

Hakuaika päättyy 15.5.202 klo 16:00

 

Lisätietoja:

Mari Pertamo
Talouspäällikkö, KLT, KTM
010 321 6812
mari.pertamo@rantalainen.fi  

 

Ota yhteyttä