Eduskunnan myöntämät määrärahalisäykset liikunta- ja urheiluseuratoimintaan ovat tulleet hakuun torstaina 30.4.2020 ja hakuaika jatkuu aina 14.5.2020 kello 16:15 asti. Avustuksia on mahdollista hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta, sekä Aluehallintoviraston kautta. Avustuksia voidaan myöntää suorina avustuksina toiminnan alijäämän tueksi, sekä myöskin kehittämisavustuksina yhdistyksille, jotka ovat kehittämishankkeena pyrkineet ylläpitämään toimintaansa muilla tavoin.

Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus)

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille rekisteröidyille yhdistyksille.

Avustuksen tavoitteena on lieventää pandemian seurauksena aiheutuneita taloudellisia menetyksiä ja turvata täten järjestöjen toimintakyky. Avustuksella voidaan kattaa ainoastaan syntynyttä alijäämää 1.3 – 31.5.2020 väliseltä ajalta. Avustus ei edellytä omavastuuosuutta.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hae avustusta täältä

Hakuaika päättyy 14.5.2020

Erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana

Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat ovat olleet pakotettuja kehittämään nopeasti korvaavia toimenpiteitä perinteisten toimintojen tilalle. Näiden syntyneiden kustannusten kattamiseksi aluehallintovirasto myöntää erityisavustuksen toteutettujen toimenpiteiden kulujen kattamiseksi.

Hae avustusta täältä

Siirry aluehallinnon asiointipalveluun

Hakuaika päättyy 14.5.2020 klo 16:15 

Lisätietoja:

Samuli Ranto
010 321 6716
samuli.ranto@rantalainen.fi

 

Ota yhteyttä