Suomen presidentti vahvisti 11.12.2020 lain AVL 3 ja 149 a §:n muuttamisesta. Lakimuutoksella arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (ns. vähäisen liiketoiminnan raja) korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta lukien. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Muutoksella pyritään keventämään pienyritysten hallinnollisia velvoitteita ja taakkaa.