Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli kesällä, mutta nyt se saa jatkoa uudesta kustannustuesta. Uusi kustannustuki tulee edellisen tapaan haettavaksi Valtiokonttorista, joka hoitaa hakemusten käsittelyn ja tuen maksatuksen. Tuen haku pyritään avaamaan 21.12 ja haku jatkuisi helmikuun loppuun. Hakuajan päivämäärät varmistuvat 18.12. Ensimmäiseen kustannustukeen verrattuna uuteen kustannustukeen on nyt pyritty tekemään muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeisiin. Kustannustukea voivat hakea kaikki yritysmuodot, ja se korvaa vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia palkka- ja muita joustamattomia kuluja. Tuki maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus voi vaihdella 2000 eurosta 500 000 euroon.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden toimiala on kärsinyt koronan vuoksi ja liikevaihto on pudonnut vähintään 30% tukikaudella.  Tukikausi on seuraavat viisi kuukautta 1.6.2020–31.10.2020, ja liikevaihdon laskua verrataan tukikautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. 1.5.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Toimialan liikevaihdon laskun tulee olla vähintään 10 prosenttia. Toimialat määritellään valtioneuvoston asetuksessa ja ne tulevat näkyviin Valtiokonttorin nettisivuille. Mikäli toimiala ei ole mainittu asetuksessa, mutta yritys katsoo, että koronapandemia on vaikuttanut sen liiketoimintaan, yrityksen on hakemuksessaan osoitettava painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Huomionarvoista on myös, että kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita tukia koronatilanteessa. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä ainoastaan siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa konsernitasolla.

Tuen hakeminen tapahtuu Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta, ja hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai suomi.fi -valtuutuksen saanut henkilö. Hakemuksella tulee ilmoittaa kulujen määrä, mutta pääsääntöisesti muut tiedot Valtiokonttori saa suoraan verottajalta. Hakemukseen ei siis tarvitse laittaa liitteitä.  Kysy tarvittaessa lisää omalta kirjanpitäjältäsi.

 

Lisätietoa Valtiokonttorin sivuilta 

Lakiesitys kustannustuen voimaansaattamiseksi