Sähköisten teknologioiden lyötyä läpi talous- ja palkkahallinnossa alan ammattilaisen asiantuntijarooli tulee korostumaan ja perustehtävien määrä vähenemään. Ollaksemme nyt ja tulevaisuudessa yksi alan edelläkävijöistä olemme laatineet Rantalaiselle teknologiastrategian, jonka avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen nyt ja tulevaisuudessa.

Vaikka talous- ja palkkahallinnon sähköistyminen ei ole uusi asia, viime vuosina uusien teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käyttö tilitoimistoissa on kiihtynyt valtavasti. Perinteisestä paperikirjanpidosta on siirrytty sähköisiin järjestelmiin, monia rutiininomaisia työtehtäviä on automatisoitu ja tilitoimistojen palvelutarjonta on kehittynyt yhä monipuolisemmaksi ja asiantuntijapalveluihin painottuneemmaksi.

Taloushallinnon ammattilaiset eivät keskity enää yksinomaan kirjanpidon tai palkanlaskennan hoitamiseen, vaan laajasti asiakkaan koko operatiivisen toiminnan tukemiseen. Operatiivisen toiminnan järjestelmät, kuten CRM ja ERP, ovatkin tämän päivän tilitoimistojen palveluvalikoimassa arkipäivää.

Tavoittelemme alan parasta asiakaskokemusta

Vaikka tilitoimistojen rooli on nyt murroksessa, yhä pääpaino työssämme on peruskirjanpidossa ja palkanlaskennassa. Rantalaisen etuna teknologiamurroksessa on erittäin laaja-alainen osaaminen erilaisista ohjelmistoista ja teknologioista. Meillä on käytössämme markkinoiden parhaat järjestelmät, ja niihin on tarjolla tukea monipuolisesti osaavalta henkilöstöltä.

Jotta voisimme palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin, olemme yhteissuunnittelussa henkilöstömme, nykyisten asiakkaidemme ja ohjelmistotoimittajiemme sekä muiden sidosryhmiemme kanssa lanseeranneet Rantalaiselle uuden teknologiastrategian.

Teknologiastrategiaamme kuuluu viisi päätavoitetta:

  1. Paras asiakaskokemus
  2. Tehokkuus ja virheettömyys
  3. Asiakaspidon ja kasvun tukeminen
  4. Paras työntekijäkokemus
  5. Parhaat ohjelmistokumppanit

Tulevaisuudessa panostamme erityisesti teknologiapalveluihimme, prosessiemme automatisoimiseen sekä datan ja analytiikan hyödyntämiseen. Asiakaslupauksemme mukaan ohjaamme palveluitamme yhä ennustavampaan ja kehittävämpään suuntaan. Palvelumme on yhä enemmän toiminnan suunnittelua ja kehittämistä kuin jo menneen raportointia. Reaaliaikaisen tiedon tarpeen kasvaessa asiakkaat vaativat taloushallintoalan kumppanilta myös yhä nopeampaa reagointia muuttuviin tilanteisiin.

Tilitoimistojen tulevaisuus on täällä

Teknologian kehittymisestä on ollut hyötyä niin tilitoimistoille kuin asiakkaille. Uudet digitaaliset työvälineet ovat lisänneet talous- ja palkkahallinnon läpinäkyvyyttä, tehneet prosesseista helpommin hallinnoitavia, seurattavia ja hoidettavia sekä mahdollistaneet yrityksen liiketoiminnan tehostamisen ja talouden seuraamisen reaaliajassa.

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset teknologiat ja jatkuvaa tukea niiden käyttöön. Järjestelmien lisäksi erilaiset tukipalvelut, data-analytiikka sekä automaatio- ja integraatiopalvelut tulevat olemaan kehityskohteena, ja niiden puitteissa tulemme tarjoamaan yhä enemmän palveluita.

Teknologisessa muutoksessa tilitoimistoilta vaaditaan omaa aktiivisuutta – pyrimmekin seuraamaan jatkuvasti toimialan ja markkinoiden muutoksia sekä kuuntelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Jotta teknologinen osaamisemme on ajan tasalla, henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja teknisen osaamisen kehittäminen tulevat olemaan entistä oleellisempia.