Tulorekisteri toi vuoden alusta merkittäviä muutoksia palkka- ja matkaennakoiden sekä matkakorvausten viranomaisilmoitteluun ja käsittelyyn yrityksissä. Lisäksi pelkkiä luontaisetuja nauttivien tulonsaajien luontaisedut on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain. Tämä koskee käytännössä etenkin monia ammatinharjoittajia ja henkilöyhtiöitä.

Palvelutuotannon johtaja Tuuli Lehtinen Rantalaiselta, miten palkkaennakoille kävi tulorekisteriuudistuksessa?

”Tulorekisterin näkökulmasta palkkaennakoita ei ole enää olemassa, vaan kyseessä on normaali palkanmaksu, koska palkkaennakosta on toimitettava ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut ennakon maksupäivänä. Kaikki maksetut palkat euromäärästä riippumatta on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.”

”Yritykset eivät voi enää pitää yllä esimerkiksi sellaista palkkaennakkokäytäntöä, jossa kuun puolivälissä maksetaan kaikille työntekijöille tietynsuuruinen nettopalkkaennakko, joka sitten vähennetään kuun lopussa varsinaisessa palkanlaskennassa.”

Pitääkö matkakustannusten korvauksetkin ilmoittaa tulorekisteriin?

”Työnantaja voi korvata kulukuitteja vastaan matkustamisesta aiheutuneita kustannuksia, kuten hotelliyöpymisiä ja matkalippuja, eikä niitä tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Kilometrikorvaukset ja päivärahat pitää kuitenkin ilmoittaa tulorekisteriin aina maksupäivää seuraavan viiden päivän sisällä.”

Voiko matkaennakoita enää maksaa?

”Matkaennakoita voi maksaa matkasta aiheutuvia kuluja kuten hotellikuluja varten. Jos matkaennakkoa jää käyttämättä ja siitä kuitataan verovapaita kustannusten korvauksia (eli päivärahoja tai kilometrikorvauksia), ne pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Viiden päivän ilmoittamisaika alkaa kulua, kun matkalasku on tehty ja liian suuresta matkaennakosta on kuitattu matkakustannusten korvauksia.”

Pitääkö puhelinetukin ilmoittaa tulorekisteriin joka kuukausi?

”Luontaisedut, kuten puhelin-, auto-, autotalli-, asunto- tai työsuhdematkalippu, ilmoitetaan tulorekisteriin nautintaperiaatteen mukaisesti. Etu on sen ajankohdan tuloa, jolloin se on ollut tulonsaajan käytettävissä. Myös pelkkiä luontaisetuja saavien tulonsaajien luontaisedut on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Sen vuoksi niidenkin yrittäjäasiakkaiden, jotka eivät nostaa palkkaa yrityksestään, pitää sopia yhteyshenkilönsä kanssa Rantalaisella luontaisetujen ja matkakorvausten ilmoittamisesta tulorekisteriin.”

Lisääkö tulorekisteri hallinnointikustannuksia yrityksissä?

”Monessa yrityksessä harkitaan varmasti matka- ja palkkaennakoista luopumista tai ainakin maksukäytäntöjen tiukentamista, koska tulorekisteri edellyttää näiden maksujen reaaliaikaista ilmoittamista. Toisaalta tulorekisteri korvaa monta vanhaa viranomaisilmoitusta ja vähentää palkkatodistusten tarvetta. Vuosi-ilmoituksia ei tarvitse tehdä enää vuoden 2020 alussa.”

Pitääkö tulorekisteri-ilmoituksia varten hankkia tunnukset?

”Rantalainen jatkaa tulorekisteriasiointia Katso-tunnuksilla tämän vuoden loppuun. Sitä varten asiakkaamme ovat saaneet sähköpostilla Verohallinnolta valtuutuspyynnön, jonka he ovat hyväksyneet pankkitunnuksillaan.”

Lisätietoja tulorekisteristä saat omalta palkanlaskijaltasi. Katso myös tulorekisterin esittelyvideo osoitteessa www.rantalainen.fi/tulorekisteri-tulee-pian-katso-aiheesta-tietopaketti-videolta/

***

Artikkeli on 11.1.2019 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 1/2019 -lehden kirjoitus. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.

 

Ota yhteyttä