Millaista työ talous- ja palkkahallintoalalla on käytännössä ja mitä työtehtäviä työhön sisältyy? Tässä artikkelisarjassa kerromme talous- ja palkkahallinnon eri asiantuntijoiden työstä ja miltä tavallinen työpäivä voi näyttää.

Taloushallinnon asiantuntijan työpäivä

8.30 työpäivän aloitus

Rantalaisella on käytössä liukuva työaika, mikä tarkoittaa, että työt voi aloittaa oman aikataulun mukaan klo 6.00–10.00 välillä. Suuri osa taloushallinnon asiantuntijoista aloittaa työpäivän kuitenkin klo 8–9 välisenä aikana.

Töitä voi tehdä joustavasti toimistolla tai etänä. Useimmilla taloushallinnon tiimeillä on tukikohta jollain tietyllä toimistolla mutta kaikkia Rantalaisen toimipisteitä ympäri Suomen voi hyödyntää. Etänä työskennellessä voi hyödyntää kotiin tilattavaa sähköpöytää ja ergonomista työtuolia, jotka Rantalainen tarjoaa työntekijöilleen.

8.30–9.00 päivän suunnittelu

Taloushallinnon asiantuntijan työpäivä alkaa usein käymällä läpi päivän ohjelman ja mitä kaikkea tulee hoitaa juuri tänään. Työhön liittyy myös jonkun verran reagointia päivän aikana tuleviin työtehtäviin eli päivän suunnitelmassa on hyvä olla myös hieman aikaa äkillisille tehtäville.

9.00–9.15 aamukahvit

Yhteiset kahvihetket ovat tärkeä osa yhteisöllisyyttä monella niin etänä kuin toimistollakin. Rantalaisen toimistoilla on tarjolla kahvin ja teen lisäksi pientä purtavaa kuten hedelmiä.

9.15–10.00 asiakaspalaveri tai muu yhteydenpito asiakkaaseen

Taloushallinnon asiantuntijan työhön kuuluu tiivis yhteydenpito omien asiakkaiden kanssa. Asiakkaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä kirjanpitoon liittyvistä asioista ja asiantuntijaroolissa työhön kuuluu myös konsultointia ja asiakkaan tiedottamista esimerkiksi, jos on tulossa joku toimialakohtainen uudistus tai muu muutos, mikä asiakkaan on hyvä huomioida.

Asiakaspalavereita on usein muutamia viikoittain ja esimerkiksi tilinpäätösaikana tavallista enemmän. Myös erilaisten muutostilanteiden yhteydessä asiakkaiden kanssa tulee pidettyä enemmän palavereita.

Useimmilla taloushallinnon asiantuntijoilla on eri kokoisia asiakkaita ja eri aloilta. Rantalaisella on myös mahdollista halutessaan erikoistua esimerkiksi tietyn toimialan tai kokoluokan asiakkaisiin tai johonkin tiettyyn järjestelmään.

Pienempien asiakkuuksien kohdalla taloushallinnon asiantuntija vastaa itse asiakkaan kirjanpidosta. Isompia asiakkuuksia hoidetaan yleensä yhdessä toisen taloushallinnon asiantuntijan tai kokonaisen tiimin kanssa. Lisäksi työssä vastaan tulevissa erityiskysymyksissä tukena ovat aina omat tiimiläiset sekä Rantalaisen oma substanssi- ja järjestelmätuki.

10.00–10.45 tiimipalaveri

Rantalaisella taloushallinnon asiantuntijoilla on tiimipalaveri viikoittain tai joka toinen viikko. Palaveri pidetään tiimin mukaan toimistolla, etänä tai hybridinä. Palaverin sisältö voi vaihdella hieman ajankohdan mukaan, esimerkiksi alkukuukauden palavereissa tai kiireisempänä aikana palaverissa voi olla vähän kevennetympi sisältö. Loppukuun palaverissa sen sijaan voi olla enemmän asiaa ja palaveri pidetään mahdollisesti toimistolla koko porukalla.

10.55–11.00 taukojumppa

Rantalaisella panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstöetuihin kuuluu Cuckoon taukojumppapalvelu, josta löytyy lukuisia lyhyitä taukojumppia mielen ja kehon hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi monella toimistolla on erilaisia jumppavälineitä kuten jumppakeppejä, -palloja ja kuminauhoja, joiden avulla voi venytellä ja liikuttaa kehoa työpäivän aikana.

11.00–11.30 lounas

Useimmat tiimit kokoontuvat vähintään kerran kuussa yhteiselle tiimilounaalle. Muutenkin toimistoilla on aina lounasseuraa tarjolla. Toimistot sijaitsevat keskeisellä sijainnilla ja monen toimiston lähellä on yksi tai useampia lounasravintoloita. Toimistoilta löytyy hyvin varustellut keittiöt ja viihtyisät ruokailutilat omien eväiden syömiseen.

11.15–14.00 töitä

Taloushallinnon asiantuntijan työtehtäviin voi kuulua mm. ostolaskujen kierrätys, tiliöinti ja maksatus, reskontrien täsmäytys, tiliotteen täsmäytys, myynnin tai varaston kirjaaminen asiakkaan raporttien kautta, kulujen ja myyntien jaksotusten tekeminen, arvonlisäveron laskeminen ja raportointi, lukujen tarkastaminen, tase-erittelyn tekeminen, raporttien tekeminen ja toimittaminen asiakkaalle.

Taloushallinnon asiantuntijan työssä on paljon kausivaihtelua, mikä vaikuttaa työtehtäviin ja työn määrään. Kevät ja tilinpäätöskausi on kiireisintä aikaa ja silloin tärkeintä on tehdä kaikki pakollinen valmiiksi aikataulussa ja vähemmän kiireelliset tehtävät saavat odottaa.

Tilinpäätöskauden jälkeen on aikaa paneutua kevään aikana rästiin jääneisiin tehtäviin ja esimerkiksi tehdä asiakkaan pyytämää syvempää selvitystyötä tai käydä koulutuksia osaamisen kehittämiseksi. Rantalainen tarjoaa monipuolisia koulutuksia sisäisesti ja Eduhousen kautta.

Rantalaisella on otettu henkilöstön toiveesta käyttöön palaverivapaa perjantai, mikä tarkoittaa, että perjantaille ei varata sisäisiä palavereja vaan päivän voi pyhittää muiden töiden tekemiseen ja esimerkiksi asiakastapaamisille. Sen avulla perjantai on myös helppo pitää halutessaan vapaapäivänä esimerkiksi kiireaikana kertyneiden saldotuntien pitämiseksi.

14.00–14.15 iltapäiväkahvit

14.15–16.00 töitä ja päivän lopetus

Päivän lopuksi käydään läpi onko kaikki päivän tehtävät tehty ja katsotaan kalenterista tulevaa päivää tai viikkoa. Omien aikataulujen lisäksi myös asiakkaan aikataulut vaikuttavat omaan työhön. Tarvittaessa ollaankin asiakkaisiin yhteydessä, jos esimerkiksi on tulossa joku eräpäivä, mihin mennessä tarvitaan asiakkaalta materiaalia kirjanpitoa varten.

Joustavan työajan ansiosta on mahdollista hoitaa asioita myös työpäivän aikana, esimerkiksi hakea lapset päivähoidosta, viedä lemmikin eläinlääkäriin tai käydä hiihtolenkillä. Tarvittaessa päivän työtehtävät voi hoitaa loppuun esimerkiksi illemmalla tai tekemällä hieman pidemmän työpäivän joku toinen päivä.