Tiesitkö, että vuoden 2024 alussa astui voimaan useita varainsiirtoverolakia koskevia muutoksia? Uudistukset koskivat muun muassa varainsiirtoveroprosentteja, lainasaamisten luovutusta sekä liiketoimintasiirron yhteydessä suoritettavaa varainsiirtoveroa.

Tässä artikkelissa veroasiantuntijamme esittelevät uudistusten keskeiset kohdat taustoineen.

Uudet varainsiirtoveroprosentit

Alennettuja varainsiirtoveroprosentteja on sovellettu takautuvasti 12.10.2023 ja sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin. Uudistusten myötä asunto-osakkeiden ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroaste laski 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Lisäksi kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtoveroaste laski 4 prosentista 3 prosenttiin. Muista arvopapereista tulee puolestaan suorittaa jatkossa varainsiirtoveroa 1,6 prosentin sijaan 1,5 prosenttia. Uudistusten myötä ensiasunnon varainsiirtoverovapaus kuitenkin poistui, ja siten nykyisin myös ensiasunnon ostajat joutuvat suorittamaan varainsiirtoveroa kohteesta riippuen 1,5–3 prosenttia.

Lainasaamisen luovutuksen varainsiirtovero

Varainsiirtoverolaissa olevan arvopaperin määritelmä uudistui 1.1.2024 siten, että arvopaperiksi katsotaan nykyisin myös lainasaaminen, joka on luovutettu arvopaperin luovutuksen yhteydessä tai muutoin siihen liittyen ja joka on luovutuksen kohteena olevan arvopaperin liikkeeseen laskeneelta yhteisöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhteisöltä. Luovutusten tulee muodostaa asiallisesti yhtenäinen luovutuskokonaisuus ja suoritus lainasaamisen luovutuksesta tulee tulla välittömästi tai välillisesti arvopaperin luovuttajan hyväksi, jotta varainsiirtovero tulee suoritettavaksi. Nykyisin varainsiirtovero voi siten tulla maksettavaksi myös lainasaamisten hankkimisen yhteydessä, jos lainasaaminen hankitaan kiinteistö- tai osakekaupan yhteydessä.

Varainsiirtoverotuksen muutokset liiketoimintasiirtoon

Liiketoimintasiirtoa koskevat varainsiirtoverosäännökset uudistuivat tehden liiketoimintasiirrosta jatkossa aikaisempaa joustavamman yritysjärjestelyvaihtoehdon. Aikaisemmin elinkeinotuloverolain mukaisen liiketoimintasiirron yhteydessä siirtyvästä arvopaperista tai kiinteistöstä tuli suorittaa varainsiirtovero kaikissa muissa tilanteissa paitsi silloin, jos kiinteistö tai arvopaperi oli siirretty toiminnan jatkamista varten perustetulle yhtiölle. Jatkossa liiketoimintasiirron vastaanottavana yhtiönä voi olla myös jo aikaisemmin olemassa ollut yhtiö ilman, että varainsiirtovero tulee suoritettavaksi. Uudistunut säännös koskee 9.10.2023 tai sen jälkeen allekirjoitetun liiketoimintasiirtoa koskevan sopimuksen perusteella toteutettuja liiketoimintasiirtoja.

Rantalaisen kokeneet asiantuntijat apunasi varainsiirtoverotukseen ja muuhun verotukseen liittyvissä toimeksiannoissa

Rantalaisen kokeneet veroasiantuntijat avustavat yritysasiakkaita jatkuvasta erilaisissa verotukseen, yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvissä kysymyksissä ja toimeksiannoissa. Ole siis yhteyksissä matalalla kynnyksellä meihin alla olevan lomakkeen kautta, mikäli varainsiirtoverotus mietityttää tai teillä voisi olla tarvetta muulle vero- ja yhtiöoikeudelliselle neuvonalle. Olemme mielellämme avuksi!

Täytä yhteydenottolomake