Rantalaisen talouspäällikköpalveluiden business controller Minna Lehtikangas kannustaa pk-yrittäjiä ottamaan uudet teknologiat rohkeasti käyttöön. Data-analyysi, automaatio ja tekoäly mahdollistavat entistä tarkemman tiedolla johtamisen. Kuule Lehtikankaan koko puheenvuoro Tulevaisuus on tiedossa LIVE!-tapahtumassa 19.9.2023.

Jos haluat ymmärtää paremmin, miten teknologia ja tekoäly muuttaa työtäsi tulevaisuudessa, ilmoittaudu Tulevaisuus on tiedossa LIVE! -tapahtumaan tästä.

Yrityksillä on valtavasti dataa omasta toiminnastaan, mutta sitä ei hyödynnetä tarpeeksi.

Näin sanoo Rantalaisen business controller Minna Lehtikangas. Hän puhuu Rantalaisen Tulevaisuus on tiedossa LIVE!-tapahtumassa siitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat yritysten taloushallinnon arkeen.

– Datan avulla saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi kassatilanteesta, mutta sen hyödyntäminen vaatii yrityksiltä valmiutta muuttaa toimintatapoja. Kun dataa kerran on, sitä tulisi hyödyntää nykyistä paremmin tiedolla johtamiseen. Data-analyysin avulla voidaan löytää esimerkiksi tietyn toimialan tunnuslukuja, jotka auttavat johtoa tekemään oikeita päätöksiä, Lehtikangas sanoo.

Moni pk-yrittäjä saattaa tuntea olevansa teknologisen murroksen keskellä hieman hukassa. Heitä Lehtikangas haluaa rohkaista lähtemään pienestä liikkeelle. Sähköinen tiliote on esimerkki teknologiasta, joka on helppo ottaa käyttöön, mutta joka tuo heti reaaliaikaisuutta rahavirtojen seurantaan.

Uudet teknologiat, tekoäly ja automaatio, muuttavat myös asiakasyrityksen ja taloushallinnon ammattilaisten välistä suhdetta. Jatkossa yritykset pystyvät tekemään yhä useampia taloushallinnon toimenpiteitä itse ja tuottamaan analyysejä oman liiketoiminnan datasta. Vastaavasti taloushallinnon ammattilaisten työssä korostuu asiantuntijuus. Roolit ovat murroksessa.

– Taloushallinto-ala on valmistautunut muutoksen pitkän aikaa. Uusi asia on se, että tekoäly saattaa muuttaa työtä enemmän kuin on ajateltu. Tässä on hyvin pitkälti samoja lainalaisuuksia kuin pankkimaailmassa, jossa ollaan sähköisessä asioinnissa pidemmällä: perustehtävät hoituvat automaation kautta ja asiakkaat hoitavat paljon asioitaan verkossa itse.

Lehtikangas mainitsee esimerkkinä ostolaskujen käsittelyn, jonka on arvioitu vievän jopa kolmasosan kirjanpitäjän työajasta. Tekoälyn avustama automaatio voisi oppia hoitamaan ostolaskut siten, että ne kulkeutuvat suoraan asiakkaan hyväksyttäväksi ilman kirjanpitäjän käsittelyä.

– Teknologiset valmiudet korostuvat sekä meillä että asiakkailla. Ei voi enää ajatella, että tällä mennään seuraavat viisi vuotta. Meidän kaikkien pitää olla valmiita kehittymään ja oppimaan uutta.

 

Ilmoittaudu Tulevaisuus on tiedossa LIVE! -tapahtumaan tästä