Tekoälyasiantuntija Antti Merilehto kertoo tekoälyn vaikutuksesta tietotyöhön ja miten se tulee vaatimaan taloushallinnolta tasonnostoa ja läpinäkyvyyttä.

Tekoäly ei ole enää vain science fiction -elokuvien kaukaista haavetta, vaan todellisuutta, joka soluttautuu vauhdilla päivittäiseen elämäämme. Työelämässä on käynnissä valtava murros.

”Generatiivinen tekoäly muuttaa kaikkea sitä tietotyötä, jossa joko tuotetaan tekstiä, tehdään tiivistelmiä tai käsitellään laajoja aineistoja ja datamassoja”, sanoo tekoälyyn perehtynyt tietokirjailija ja yrittäjä Antti Merilehto.

Generatiivinen tekoäly (engl. generative artificial intelligence) on tekoälyn osa-alue, joka keskittyy luomaan uutta sisältöä ja tuottamaan luovia tuloksia. Generatiivinen tekoäly perustuu syväoppimiseen ja neuroverkkojen käyttöön. Se kykenee analysoimaan ja ymmärtämään suuria tietomääriä sekä tunnistamaan säännönmukaisuuksia ja malleja niissä. Tämän jälkeen se pystyy luomaan uutta sisältöä kyseisten mallien perusteella.

Malleista tunnetuin on yhdysvaltalaisen OpenAI:n marraskuussa 2022 julkaisema ChatGPT, joka on vapaasti kenen tahansa käytettävissä. ChatGPT toimii suomeksi ja tuottaa haluttuja tekstisisältöjä helpon käyttöliittymän avulla.

”Jokainen maailman ihminen, jolla on käytössään sähköposti, internet ja päätelaite, voi käyttää ilmaiseksi 300 miljoonan arvoista työkalua”, Merilehto hämmästelee.

Hän sanoo, että tekoäly tulee vaikuttamaan myös tilitoimistojen arkeen. Generoiva tekoäly auttaa esimerkiksi taloudellisten ennusteiden luomisessa, analysoimaan tietoja eri lähteistä ja luomaan automaattisesti raportteja, kuten tilinpäätöksiä, tuloslaskelmia ja taseita. Myös asiakaspalvelussa generoiva tekoäly voi vastata yleisiin kysymyksiin kirjanpidosta, verotuksesta ja taloushallinnosta.

Yhteistä sovelluksille on, että tekoäly vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa ihmisten keskittymisen analyysiin ja neuvontaan. Samaan aikaan tekoäly demokratisoi tietotyötä. Jatkossa kuka tahansa voi tekoälyn avulla saada yhä laadukkaampia taloudellisia palveluita.

”Tekoäly vaatii taloushallinnolta tasonnostoa ja läpinäkyvyyttä siihen, miten arvoa tuotetaan asiakkaalle. Ei asiakasta kiinnosta työhön käytetyt tunnit vaan lopputulos.”

Antti Merilehto vertaa murrosta internetin tuloon: se synnytti valtavasti kokonaisia uusia aloja ja liiketoimintamalleja, ja niin tulee tapahtumaan myös tekoälyn kanssa. Hän uskoo, että lähitulevaisuudessa nähdään tuottavuushyppyjä, jotka voivat vaikuttaa jopa huijaukselta. Mutta myös pienemmässä mittakaavassa tekoäly on jatkossa osa jokaisen tietotyöläisen arkea.

”Tämä ei ole ohimenevä ilmiö eikä tule menemään pois. Jos teet töitä näppäimistöllä, työsi tulee muuttumaan.”