Nopea päätöksenteko on tärkeää liiketoiminnan menestykselle ja kilpailussa pärjäämiselle. Kaj-Axel Hägg kertoo, miten päätöksenteossa voi hyödyntää talouden tunnuslukuja.

Nopeus on valttia liiketoiminnassa. Tahti kiihtyy jatkuvasti ja monissa tilanteissa onkin toimittava vain riittävän tiedon varassa. Esimerkiksi investointeja tehdessä tarjousten jättämisessä on rajattu aikaikkuna. ”Aikataulu voi olla hyvin tiukka, tarvittavat tiedot saatetaan saada myöhässä ja tällöin nopeasta toiminnasta on hyötyä”, Kaj-Axel Hägg kertoo.

Kasvuyrityksissä kassan hallinta ja ennusteet avainroolissa

Kasvuyrityksessä kassan hallinta on erityisen tärkeää.

”Kasvuyrityksillä ei välttämättä ole pitkältä ajalta historiatietoa, jonka pohjalta päätöksiä voisi tehdä. Siksi ennusteet kassavirran kehityksestä ovat erityisen tärkeitä. Kasvuyrittäjän on myös tärkeää tehdä kannattavuuslaskelmia ja miettiä asiakaskannattavuutta. Tämä on ennusteita tukevaa tietoa”,  Hägg sanoo.

Rahoituksen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää tiedostaa oman yrityksen talouden tunnusluvut. Rahoittajat voivat vaatia esimerkiksi tiettyä omavaraisuusastetta, jotta rahoitukselle saa myönteisen päätöksen.

”Rahoitusta hankkiessa on osattava uskottavasti osoittaa, mistä yritykseen tulee rahaa. Tunnusluvut on lisäksi hyvä osata kertoa tilanteissa, joissa avautuu yllättäviä yhteistyömahdollisuuksia”, Hägg toteaa.

Raportointityökalut tärkeänä apuna päätöksenteossa

Raportointityökalut auttavat ja nopeuttavat päätöksentekoa valtavasti. ”Rantalaisen Business Intelligence -työkalussa on sisäänrakennettuna tarvittavat tunnusluvut. Tunnuslukuja on mahdollista räätälöidä yrityksen oman tarpeen mukaan”, Hägg kertoo.

Taloushallinnon automatisointi säästää yrittäjän arvokasta aikaa huomattavasti. Ohjelma hakee tarvittavat tiedot automaattisesti, eikä erilaisia laskelmia tarvitse osata ulkoa.

”Kaikki relevantti tieto löytyy ohjelmasta”, Kaj-Axel Hägg sanoo. Virheiden mahdollisuus pienenee, kun kone tekee työt. Esimerkkinä Hägg mainitsee tilanteen, jossa raportti on saatava nopeasti ulos. ”Dataa ei tarvitse alkaa työstää, vaan sen voi helposti lisätä valmiille muokattavalle raporttipohjalle.”

”Monessa tapauksessa yrittäjän on kannattavaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja ottaa käyttöön taloushallinnon työkalu”, Hägg kannustaa. ”Monesti yrittäjä ei hinnoittele omaa aikaansa. Taloushallinnon ulkoistaminen on kannattavaa sekä ajankäytön että kustannusten näkökulmasta.”

Yhdessä taloushallinnon asiantuntijan kanssa onkin hyvä määritellä yrityksen tärkeät tunnusluvut sekä se, miten niitä mitataan ja kehitetään.

Raportointityökalut auttavat tunnuslukujen seurantaa ja tulkintaa

Rantalaisen Business Intelligence -työkalu näyttää tunnusluvut reaaliajassa. Työkalu on selainpohjainen, joten sitä on helppo käyttää vaikka omalla puhelimella, ja tarvittava tieto löytyy helposti visuaalisessa muodossa.

”Työkalussa numerot saavat viitekehyksen, jolloin niiden kehitystä on helppo seurata”, Kaj-Axel Hägg toteaa. Selainpohjaiset BI-työkalut ovat tulleet raskaiden ohjelmistoratkaisujen tilalle. ”Selainpohjainen ratkaisu onkin yrittäjälle kevyempi sijoitus”, Hägg päättää.

 

Ota yhteyttä