Rantalaisen 12 askeleen konsepti on tie hallinnollisesti menestykselliseen liiketoimintojen hallintaan Suomessa. Konseptin toteuttamisesta vastaa Rantalainen yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Miksi Rantalainen?

Suomessa tilapäinen työskentely vaatii monia toimia. Työntekijät voivat kohdata Suomeen saapuessaan monenlaisia ongelmia. Asianmukaiset dokumentit tulee toimittaa ajallaan viranomaisille aloitusvaiheessa, kuukausittain ja vuosittain. Muutokset yrityksen kotimaan palkanmaksuista ja liiteasiakirjoista työsopimuksiin Suomen sääntelyn mukaisesti. Kuinka tulot kohdennetaan kiinteän toimipaikan mukaan?

Rantalainen auttaa yritystänne kaikkien näiden asioiden hoitamisessa ja varmistaa, että asiat hoituvat kerralla kuntoon.

Toimintaideamme

Konseptimme perustuu säädöksiin urakoitsijoiden velvollisuuksista ja vastuusta alihankkijoiden suhteen sekä lakiin lähetetyistä työntekijöistä. Urakoitsijan on oltava tarkkana, että hänen kanssaan sopimuksen tekevät yritykset täyttävät lakisääteiset velvoitteensa sopimuskumppanina ja työnantajana. Jos tätä ei hoideta huolellisesti, työntekijältä voidaan evätä pääsy työpaikalle. Suomessa noudatetaan EU:n laatimia säädöksiä melko tiukasti. Siksi on yleistä vaatia suomalaisten työehtosopimusten noudattamista, vaikka tällöin pitää tehdä muutoksia yrityksen kotimaan käytäntöihin esimerkiksi palkanmaksuun ja työsopimuksiin liittyen. Rantalainen varmistaa, että olette valmistautuneet mahdollisiin auditointeihin, joita yllä mainittuja säädöksiä valvova Työsuojeluhallinto järjestää.

Tavallisten veroilmoitusten lisäksi on huomioitava kuukausittaiset ja vuosittaiset ilmoitukset Suomen veroviranomaisille. Rakennusalalla vaaditaan kuukausittaiset ilmoitukset sopimuksista, kun töitä tehdään alihankintana sekä kuukausittaiset ilmoitukset yhteisillä työmailla työskentelevistä työntekijöistä. Selvitys Suomessa olevasta toiminnasta vaaditaan kaikilta ulkomaisilta tahoilta, jotka katsovat, että kiinteä toimipaikka heille ei Suomessa muodostu.

Veroviranomaisten kiinnostus tulojen kohdistamisesta kiinteään toimipaikkaan Suomessa on kasvanut viime vuosina, minkä näkee asiakkaiden tiedusteluissa.

12 askeleen konseptimme tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden toimia Suomen määräysten mukaisesti.

Ota yhteyttä

sales@rantalainen.fi

Jussi Pasonen, asiakkuuspäällikkö
jussi.pasonen@rantalainen.fi

Albert Wikström, asiakkuuspäällikkö
albert.wikstrom@rantalainen.fi

 

Työnantajan edustuspalvelut