Työnantajan edustuspalvelut

Onko yrityksesi vuokraamassa työvoimaa ulkomaiselta yritykseltä tai hankkimassa ulkomailta alihankintana? Onko yritykseesi tulossa ulkomaisia työntekijöitä tekemään työtä tilapäisesti samaan konserniin kuuluvalle tytär- tai emoyhtiölle?

Rantalaisen edustuspalveluiden avulla varmistat, että asiat sujuvat vaivattomasti lain vaatimusten mukaan!

Lähetettyjä työntekijöitä Suomessa käyttävien yritysten (työn tilaajan) tulee huolehtia lähettävän yrityksen Suomessa toimivan edustajan asettamisesta ja tavoitettavuudesta. Alihankintaa ja vuokratyövoimaa käyttävien yritysten on myös huolehdittava, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Lisäksi rakennusalalla pääurakoitsijaa ja tämän aliurakoitsijoita koskevat tilaajavastuulain velvoitteet (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 2006/1233).

Työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä tulee olla Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetyksen keston ajan. Lisäksi on huolehdittava ilmoituksen tekemisestä työsuojeluviranomaiselle ja tarvittavien tietojen saatavilla pitämisestä koko lähetettynä olon ajan (laki työntekijöiden lähettämisestä 447/2016).

Sekä työn tilaajaa että työvoimaa lähettävää yritystä koskevat tietyt säännökset, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa yritykselle seuraamuksia, kuten sakkoja.

Rantalainen on luotettava edustaja

Me Rantalaisella toimimme lähettävän yrityksen edustajana. Huolehdimme riittävien tietojen hankkimisesta työsuojeluviranomaiselle tehtäviä lakisääteisiä ilmoituksia varten. Tarkastamme myös, että oleskeluluvat, työnteko-oikeus, työsopimukset, palkkaus, työajat ja työterveyshuollon järjestäminen vastaavat Suomen työlainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Edustajana olemme koko työsuhteen ajan yhteydessä työnantajaan ja avustamme myös tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamista.

Tarjoamme edustuspalveluita suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Information in English.

Ota yhteyttä

Simon Prätorius

Manager – International Affairs

+358 10 321 6767

Albert Wikström

Account Manager - International Accounting & Payroll Services

+358 10 321 6740

Pirita Lamberg

Manager – International Affairs

+358 10 321 6729