Työnantajan edustuspalvelut

Oletteko mahdollisesti vuokraamassa työvoimaa ulkomaiselta yritykseltä, tai hankkimassa alihankintana osaavaa työvoimaa ulkomailta? Vai tuleeko työntekijä tilapäisesti tekemään työtä Suomeen samaan konserniin kuuluvalle tytär- tai emoyhtiölle?

Tiesittehän, että työn tilaajan eli lähetettyjä työntekijöitä Suomessa käyttävän yrityksen tulee lakisääteisesti huolehtia siitä, että lähettävä yritys tekee ilmoituksen lähettämisestä sekä huolehtia lähettävän yrityksen Suomessa toimivan edustajan asettamisesta ja tavoitettavuudesta?

Suomeen työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä tulee olla Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetyksen keston ajan. Lisäksi työn tilaajan tulee huolehtia siitä, että työntekijöiden työolosuhteet ovat työturvallisuusmääräysten mukaiset. Rakennusalalla pääurakoitsijaa ja tämän aliurakoitsijoita koskevat lisäksi tilaajavastuulain velvoitteet. Jos työnantaja käyttää ulkomaista työvoimaa, on noudatettava siihen liittyvää lainsäädäntöä ja ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen ehtojen, kuten palkkaus, on oltava samat kuin muillakin Suomessa työskentelevillä.

Me Rantalaisella toimimme lähettävän yrityksen edustajana ja huolehdimme lakisääteisistä ilmoituksista työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä ja riittävien tietojen hankkimisesta ilmoitusta varten. Olemme aktiivisesti yhteydessä työnantajaan ja tarkastamme, että oleskelulupien ja työnteko-oikeuden lisäksi työsopimukset, työehtosopimuksien mukainen palkkauksen taso, työajat sekä työterveyshuollon järjestäminen vastaavat Suomen työlainsäädännöllisiä vaatimuksia. Edustajana avustamme myös tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamista.

Infoa englanniksi lähettävälle yrityksille löydät täältä.

Edustajamme Rantalaisella vastaavat mielellään kysymyksiinne!

Simon Prätorius

Manager – International Affairs

+358 10 321 6767