Tuoko yrityksesi maahan alumiinia, sementtiä, sähköä, lannoitteita, rautaa, terästä tai vetyä EU:n ulkopuolisista maista?

CBAM-hiilirajamekanismin raportointivelvoitteet astuvat voimaan lokakuusta 2023.

CBAM eli hiilirajamekanismi edellyttää, että EU:n alueella toimivat yritykset raportoivat ja kompensoivat hiilidioksidipäästöt, jotka sisältyvät alumiinin, sementin, sähkön, lannoitteiden, raudan, teräksen sekä vedyn maahantuonteihin EU:n ulkopuolisista maista.

Siirtymäaika on alkanut lokakuusta 2023 ja tämä tarkoittaa sitä, että edellä mainittujen tuotteiden maahantuontien suorat ja epäsuorat päästöt tulee raportoida Tullille neljännesvuosittain.  Ensimmäinen CBAM-raportti on siis annettava viimeistään 31.1.2024. Hiilirajamekanismiin liittyvä maksuvelvollisuus alkaa vasta vuodesta 2026.

Me Rantalaisella autamme mielellämme selvittämään, onko yritykselläsi CBAM:in soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden maahantuonteja sekä mitä tietoja yrityksellä täytyy olla raportointia varten.

Rantalaisen veropalvelut