Yrityksille aiheutuu jatkuvasti rajanvetokysymyksiä liittyen markkinointikulujen ja edustuskulujen vähennyskelpoisuuteen. Tulkinnallisuutta aiheuttaa se, että kulut syntyvät tavallisesti hyvin samankaltaisissa tilanteissa ja niiden tavoite on usein myös samankaltainen. Sekä markkinointi- että edustuskulut kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin ja niiden tarkoituksena on yleensä liiketoiminnan edistäminen ja yrityssuhteista huolehtiminen. Tästä syystä rajanveto kulujen luonteen ja niiden vähennyskelpoisuuden välillä onkin usein haastavaa.

Tässä artikkelissa esittelemme lyhyesti arvonlisäveron vähennysoikeuden perusperiaatteita markkinointi- ja edustuskulujen osalta. Tilanteissa, joihin liittyy vähäisessäkään määrin tulkinnanvaraisuutta, suosittelemme aina kääntymään veroasiantuntijan, kuten allekirjoittaneen, puoleen.

Edustuskulut

Edustuskulut ovat arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvottomia. Tuloverotuksessa niistä saa tosin vähentää puolet.

Edustuskulut aiheutuvat yrityksen vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta ulkopuolisia sidosryhmiä kuten asiakkaita, liiketuttavia ja muita liiketoimintaan vaikuttavia osapuolia kohtaan. Edustuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi uusien liikesuhteiden luominen tai nykyisten parantaminen. Perinteinen esimerkki edustuskulusta on asiakkaalle annettava joululahja, joka on osoitettu tietylle taholle. Usein myös sidosryhmille järjestettävät vapaamuotoiset tilaisuudet määritellään edustamiseksi.

Markkinointikulut

Markkinointikulut ovat yritykselle arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia.

Markkinointikulut liittyvät yrityksen liiketoimintaan ja aiheutuvat tavallisesti yrityksen tuotteiden tunnetuksi tekemisestä laajemmalle joukolle. Kuluja ei voida pääsääntöisesti kohdistaa tietylle taholle kuten edustuskuluja. Markkinointikuluja aiheutuu muun muassa markkinointikampanjoista sekä erilaisista messutilaisuuksista. Markkinointikuluina voidaan käsitellä myös tavanomaiset vähäarvoiset markkinointitarkoituksessa annetut tuotenäytteet ja yrityksen logolla varustetut tavaralahjat, joita jaetaan markkinointitarkoituksessa.

Onko kyse edustuksesta vai markkinoinnista?

Alla on listattu muutamia apukysymyksiä, joilla kulujen luokittelussa pääsee ainakin alkuun:

  • Liittyykö kulu yrityksen verolliseen liiketoimintaan?
  • Mitä tarkoitusta varten tavara tai palvelu on hankittu?
  • Kenelle tai keille hankittu tavara tai palvelu on suunnattu?
  • Voidaanko aiheutunutta kulua pitää tavanomaisena?
  • Onko kyseessä tilaisuus, joka voi käsittää sekä markkinointia että edustusta?

Asiantuntija vähennysoikeuden tulkinnan apuna

Tapauskohtainen arviointi ja tulkinta on markkinointi- ja edustuskulujen kohdalla monesti tarpeen. Varsinkin erilaisten tilaisuuksien osalta kulujen erottelussa kannattaa olla tarkkana ja vähennysoikeus on hyvä varmistaa.

Me Rantalaisella tarjoamme mielellämme apua kulujen luonteen ja niiden vähennysoikeuden tulkintaan. Rantalaiselta saat myös muut arvonlisäverotukseen ja muuhun yritysverotukseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Ole yhteyksissä, niin katsotaan miten voimme olla juuri sinulle avuksi.

Ota yhteyttä asiantuntijaan!