Sulautuvalla yhtiöllä voi olla verotuksessa vähentämättä olevia tappioita sulautumis- eli fuusiohetkellä. Tappioiden siirtymiseksi vastaanottavalle yhtiölle tulee tiettyjen edellytysten täyttyä tai muuten tappiot menetetään kokonaan sulautumisen yhteydessä.

Ensinnäkin sulautuminen tulee olla toteutettu yritysjärjestelysäännösten mukaisesti. Toiseksi edellytyksenä tappioiden siirtymiselle fuusiossa on lain mukaan, että 1) vastaanottava yhtiö tai 2) vastaanottavan yhtiön osakkaat tai 3) yhtiö yhdessä sen osakkaiden kanssa ovat tappiovuoden alusta lukien omistaneet yli 50 % sulautuneen yhtiön osakkeista. Mikäli edellytykset eivät täyty sulautuvan yhtiön tappiot menetetään fuusiossa eikä tähän ole mahdollista saada Verohallinnolta poikkeuslupaa.

Lain sanamuoto ei kuitenkaan ota kantaa, mistä lähtien 2) kohdassa mainitun sulautuvan yhtiön osakkaan on täytynyt olla vastaanottavan yhtiön osakas. Uudessa päätöksessään (KHO 2021:105) KHO katsoi, että vastaanottavan yhtiön osakkaalla tarkoitetaan sellaista osakasta, joka on hankkinut vastaanottavan yhtiön osakkeet ennen sulautuvan yhtiön tappiollisen verovuoden alkua. Täten sulautuvassa ja vastaanottavassa yhtiössä vaatimus on yhdenmukainen. Edellytykset eivät kuitenkaan kyseisessä tapauksessa täyttynyt ja tappiot menetettiin sulautumisen yhteydessä.

Toisessa tapauksessa (KHO 2021:104) tappiot menetettiin, koska sulautuvan yhtiön osakas ei välittömät ja välilliset omistukset yhteenlaskettuna omistanut yli 50 % sulautuvan yhtiön osakkeista. Vaikka omistajan välilliset omistukset henkilöyhtiön kautta otettiin omistusten laskennassa mukaan, tapauksessa ei kuitenkaan voitu huomioida sulautuvan yhtiön osakkaana olevan osakeyhtiön omistajien eli muiden konserniyhtiöiden välillisiä omistuksia sulautuvassa yhtiössä. KHO:n mukaan lakia ei siten ollut sovellettava tapauksessa verovelvolliselle myönteisesti sen sanamuotoa laajemmin.

Verotuksessa vahvistettujen tappioiden säilyminen fuusioissa ei ole itsestään selvää ja vaikutuksensa on myös esimerkiksi sillä, ovatko yhtiöt kuuluneet toistensa intressipiiriin (vrt. KHO 2019:51). Tappioiden säilyminen voi olla yritykselle taloudellisesti merkittävä asia, joten se kannattaa varmistaa jo etukäteen yritysjärjestelyjä suunniteltaessa.

Mikäli yritysjärjestelyt ja niiden suunnittelu on teille ajankohtaista, Rantalaisen Verotus ja yritysjärjestelyt -asiantuntijatiimi on mielellään avuksi kaikissa vaiheissa, suunnittelusta toteutukseen.

 

Tutustu yritysjärjestelyt -sivuumme