Korkein hallinto-oikeus linjasi päätöksessään KHO:2021:93 liiketoimintasiirron yhteydessä aikaisemman omistusosuuden suhteessa merkittyjen vastaanottavan yhtiön osakkeiden omistusajan täyttyneen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain edellytysten mukaisesti.

A Oy oli vuodesta 2011 alkaen omistanut B Oy:n osakkeita, jotka olivat kuuluneet A Oy:n elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen. Molemmat yhtiöt olivat harjoittaneet operatiivista liiketoimintaa ennen vuoden 2015 kesäkuussa toteutettua liiketoimintasiirtoa, jolloin A Oy oli siirtänyt B Oy:lle X-liiketoimintakokonaisuuden, jota vastaan A Oy sai B Oy:n uusia osakkeita merkittäväksi. Merkintää vastaan A Oy antoi apporttiomaisuutena X-liiketoimintakokonaisuuden. A Oy oli myynyt vuonna 2015 lokakuussa liiketoimintasiirrossa saamansa B Oy:n koko osakekannan C Oy:lle.

KHO:n ratkaistavana olleessa asiassa kyseessä oli siirtävän yhtiön verotuksessa liiketoimintasiirrossa saatujen vastikeosakkeiden hankinta-ajankohta sovellettaessa verovapaan käyttöomaisuusosakkeen luovutusta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. EVL 6 b § vaatii ainakin yhden vuoden omistusajan ilman, että laki määrittelisi omistusajan laskentatapaa.

Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on osakkeiden omistusaika laskettu niiden hankintahetkestä lukien, mikä pätee myös liiketoimintasiirrossa saataviin osakeomistuksen perusteella merkittäviin vastaanottavan yhtiön osakkeisiin. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d § ei säädä liiketoimintasiirron seurauksena vastikkeena saatujen osakkeiden omistusajan ajankohtaa.

Osakeannissa merkityt vanhan omistuksen suhteessa ja sen perusteella merkittyjen osakkeiden hankinta-ajankohdaksi luetaan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti se hetki, jolloin osakeantiin oikeuttavien osakkeiden hankinta-ajankohta on ollut. Olennaista on, että osakeannissa merkitään vastaanottavan yhtiön osakkeita vanhan osakeomistuksen suhteessa.

 

Tutustu asiantuntijapalvelut -sivuumme