Katse menneeseen vai tulevaan? Molempi parempi. Yrityksen raportit ja tunnusluvut auttavat tekemään päätöksiä toteutuneen perusteella. Budjetti on osa talouden suunnittelua, yrityksen talousjohtamisen työkalu, jonka avulla asetetaan tavoitteita, luodaan yrityksen toiminnan suuntaviivoja ja ennakoidaan tulevaa. Ilman menneeseen katsomista ei myöskään pystytä seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Vaikka tulevaisuuden näkyvät muuttuisivat nopeasti, tarvitaan myös pitkän tähtäimen suunnitelma johdonmukaiseen päätöksentekoon. 

Budjetilla tarkoitetaan yrityksen talousarvioita, eli tulo- ja menoarvioita. Yleisesti budjetista puhuttaessa tarkoitetaan pidemmän aikavälin, kuten vuoden tai tilikauden arviota. Tarkastelua ja seurantaa kannattaa tehdä kuukausittain, jotta poikkeamiin voidaan puuttua ajoissa. Ilman jatkuvaa seurantaa, jäävät budjetoinnin hyödyt saamatta.  

Katso video budjetoinnista:

Miksi budjetointi on tärkeää? 

Budjetin avulla voidaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen ja saadaan kirkastettua näkemys siitä, mitä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Selkeä ja konkreettinen tavoite auttaa suunnistamaan kohti maalia. Voidaanko sanoa miten edellinen kuukausi meni, jos ei ole asetettu tavoitetta, johon pyritään? Budjetointi on yhtä kuin yrityksen suunnitelmien laatimista numeraalisesti. Usein yritykset, jotka osaavat ennakoida ja toimia suunnitelmallisesti, menestyvät paremmin kuin ne, jotka suunnistavat sattumanvaraisesti ilman karttaa ja kompassia. 

Osabudjetointikin on budjetointia 

Usein myyjille asetetaan myyntitavoitteet tai investointeja ja projekteja varten laaditaan laskelmat ja budjetit. Yritykset laativat budjetteja ihan huomaamattaan. Osabudjeteista saatu tieto voi olla sirpaleista ja hajallaan, mutta näistä saaduista tiedoista voidaan muodostaa yrityksen pääbudjetti. Tavallisesti pääbudjetti muodostetaan yrityksen tilikarttaa noudattaen, jolloin myös toteuman seuranta on yksinkertaista. 

Budjetin voi laatia itse esimerkiksi budjettilaskurimme avulla tai käyttää apuna taloushallinnon ammattilaista. 

Mitä Rantalaisen budjetointi palveluna tarkoittaa? 

Rantalaisen asiantuntija käy kanssasi budjetointiin vaikuttavia kysymyksiä sekä budjettiin pääsemiseen sopivia keinoja. Yhteisen pohdinnan tuloksena asiantuntijamme laatii budjetinpäivittää toteuman sovitun aikataulun mukaisesti sekä esittää miten toteuma poikkesi budjetoidusta ja mitä se tarkoittaa loppukaudelle. Tutustu Rantalaisen asiantuntijapalveluihin.

Lue myös artikkelimme kassavirran ennustamisesta ja yrityksen tunnusluvuista talouden seurannan työvälineenä.

 

Ota yhteyttä