Veroneuvonta

Rantalaiselta löydät korkeatasoiset veroneuvontaan ja veroraportointiin liittyvät palvelut sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Tarjoamme kokonaisvaltaista veroneuvontaa niin omistajayrittäjille kuin kansainvälisille yrityksille elinkeinoverotuksen, tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen alueilla sekä kirjanpidon erityiskysymyksissä.

Verokysymyksiä kohtaa jatkuvasti kuukausittaisesta veroraportoinnista erityistilanteisiin kuten verotarkastukset, veroviranomaiselle annettavat vastineet ja oikaisupyynnöt. Verotuksen erityiskysymyksiin törmää väistämättä myös yritysjärjestelyiden tai sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Toisaalta verolainsäädännön muuttuessa jatkuvasti korostuu myös ennakoivan selvittämisen tärkeys. Ennakoiva ote verokysymysten selvittämisessä auttaa sopeutumaan muutoksiin ja hallitsemaan liiketoiminnan riskejä.

Onnistunut verosuunnittelu eli verotuksen optimointi edellyttääkin sekä yrityksen että yrittäjän ja yrityksen omistajien verotuksen huomioimista kokonaisuutena. Rantalaisella pyrimme yhdistämään kirjanpidon, verotuksen ja juridiikan osaamisen jokaisessa toimeksiannossa tarjotaksemme parasta mahdollista palvelua.

Yritysverotus ja yrityksen verosuunnittelu

Palvelemme yrityksiä ja yrittäjiä laajasti kaikenlaisissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kokeneet veroasiantuntijamme auttavat muun muassa verotuksen suunnittelun, optimoinnin ja raportoinnin kanssa sekä tukevat tulkinnanvaraisten tilanteiden ja muiden ongelmien ratkaisemisessa.

Lue lisää

Arvonlisäverotus

Veroasiantuntijoiltamme saat apua ja neuvoja omaa toimialaasi koskevien säännösten ja muiden arvolisäverotukseen liittyvien kysymysten kanssa. Autamme muun muassa veroselvitysten, verokartoitusten ja verotarkastuksen kanssa.

Lue lisää

Kansainvälinen verotus

Veroasiantuntijamme auttavat kansainvälisillä markkinoilla toimivia suomalaisia yrityksiä sekä Suomessa toimivia ulkomaisia yhtiöitä erilaisissa kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijoiltamme saat myös neuvoja kansainvälistymiseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Lue lisää

Henkilöverotus

Rantalaisen veroasiantuntijoilta saat apua henkilöstöverotukseen liittyvissä aiheissa kuten osinkoverotus, optiot, omistusjärjestelyt ja osakeanti. Olemme apunasi niin yksittäisissä kuin suuremmissakin henkilöverotukseen liittyvissä kokonaisuuksissa.

Lue lisää

Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

Sukupolvenvaihdoksiin ja yrityskauppoihin on hyvä ottaa mukaan asiantuntija, joka varmistaa, että asiat hoituvat yritykselle merkittävissä muutostilanteissa oikealla tavalla. Asiantuntijamme auttavat sukupolvenvaihdoksen ja yrityskaupan kaikissa vaiheissa, suunnittelusta toteutukseen.

Lue lisää

Ennakollinen selvittäminen ja verovalitukset

Onnistunut verosuunnittelu edellyttää useissa tapauksissa verotuksen ennakollista varmistamista veroasiantuntijan toimesta. Rantalaiselta saat veroasiantuntijan neuvoja ja apua mm. veroneuvontaan, verokartoitukseen ja mahdollisiin lisäselvityksiin.

Lue lisää

Veroneuvonnan asiantuntijamme

Mikko Heiskanen

Director, Tax Advisor

010 321 6738

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Mira Rajanti

Team Manager

Arvonlisäverotus

010 321 6877

Tommi Vilppola

Tax Manager

Kansainvälinen verotus

+358 10 3216 733

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654