Skatterådgivning

Rantalainen erbjuder högklassiga skatterådgivnings- och skatterapporteringstjänster för både företag och privatpersoner. Vi erbjuder omfattande skatterådgivning till både ägare-företagare och internationella företag inom områdena näringsbeskattning, inkomstbeskattning och mervärdesskatt samt vid särskilda redovisningsfrågor.

Skattefrågor uppstår ständigt från månatlig skatterapportering till specialfall, såsom skatterevisioner, svar till skattemyndigheten och begäran om rättelse. Särskilda skattefrågor uppstår också oundvikligen i samband med företagstransaktioner eller generationsskiften. Dessutom betonas betydelsen av proaktiv utredning i takt med att skattelagstiftningen förändras ständigt. Ett proaktivt tillvägagångssätt för utredning av skattefrågor hjälper med anpassning till förändringar och hantering av affärsrisker.

Framgångsrik skatteplanering, dvs. skatteoptimering, kräver att beskattningen av både företaget och företagaren och företagets ägare beaktas som en helhet. På Rantalainen strävar vi efter att kombinera bokföring, beskattning och juridisk expertis i varje uppdrag för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

 

Kontakta våra skattespecialister

Företagsbeskattning och bolagsskatteplanering

Vi betjänar företag och företagare i stor utsträckning i alla typer av skatterelaterade frågor. Vi hjälper företag och företagare mångsidigt med alla typer av skatterelaterade frågor. Våra erfarna skatteexperter hjälper till med bland annat skatteplanering, -optimering och -rapportering samt ger stöd vid lösning av situationer som lämnar rum för tolkning och andra problem.

Läs mer

Mervärdesskatt

Du kan få hjälp och råd av våra skatteexperter med regelverket för din bransch och andra frågor som rör mervärdesbeskattning. Vi hjälper till med bland annat skattedeklarationer, skatteundersökningar och skatterevisioner.

Läs mer

Internationell beskattning

Våra skatteexperter hjälper såväl finska företag som verkar på den internationella marknaden som utländska företag som är verksamma i Finland gällande frågor som rör internationell beskattning. Du kan också få råd från våra experter för att stödja internationaliseringsrelaterat beslutsfattande.

Läs mer

Personbeskattning

Rantalainens skatteexperter kan hjälpa dig med ämnen som rör personbeskattning, såsom dividendbeskattning, optioner, ägararrangemang och aktieemission. Vi är här för att hjälpa dig med både enskilda frågor och större helheter gällande personbeskattning.

Läs mer

Generationsskifte och förvärv

Vid generationsskiften och förvärv är det bra att ta med en expert som ser till att saker hanteras på rätt sätt i väsentliga förändringssituationer hos företaget. Rantalainens experter hjälper dig i alla skeden av generationsskifte och företagsaffär, från planering till genomförande.

Läs mer

Redogörelse på förhand och skattebesvär

Framgångsrik skatteplanering kräver i många fall förhandskontroll av beskattningen av en skatteexpert. Hos Rantalainen kan du få råd och hjälp av en skatteexpert, t.ex. gällande skatterådgivning, skattekartläggning och eventuella ytterligare utredningar.

Läs mer

Våra skatterådgivningsspecialister

Mikko Heiskanen

Director, Tax Advisor

010 321 6738

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Mira Rajanti

Team Manager

Arvonlisäverotus

010 321 6877

Tommi Vilppola

Kansainvälinen verotus

+358 10 3216 733

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654