Verkkolaskulaki

EU:n verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki astui voimaan huhtikuussa 2020.

Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon. Laki sähköisestä laskutuksesta on velvoittanut yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen.

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa (verkkolaskuna). Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Verkkolaskulaki ei vaikuta alle 10.000 euron liikevaihdon yrityksiin tai yrityksiin, jotka tekevät pelkästään B2C-kaupankäyntiä.

Vuoden 2019 huhtikuusta alkaen laki on jo koskenut julkishallinnon yrityksiä. Muun muassa Suomen valtio asetti verkkolaskulain voimaantulon myötä tavoitteeksi vastaanottaa laskuistaan 95 % verkkolaskuina vuoden 2019 loppuun mennessä (Valtiokonttori.fi). Laki edellyttää yrityksiä käyttämään uusimpia standardoituja verkkolaskuformaatteja.

Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja joka noudattaa EU:n sähköisen laskutuksen standardeja. Suomalaisten päivitetyt verkkolaskustandardit (TEAPPSXML 3.0,  Finvoice 3.0) ja kansainväliset verkkolaskuformaatit (UBL, CII) ovat hyväksyttyjä laskumuotoja. Sähköpostitse lähetetyt laskut eivät ole lain mukaisia sähköisiä laskuja.

Miten verkkolaskulaki vaikuttaa yrityksiin?

  • Yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa (verkkolaskuna).
  • Yrityksellä on oikeus jättää laskut maksamatta, jos toimittajayritys ei lähetä laskua sähköisessä muodossa (verkkolaskuna).
  • Suuret yritykset tulevat vaatimaan kaikilta toimittajiltaan verkkolaskuja uusimmissa verkkolaskuformaateissa.
  • 1.4.2020 alkaen Suomen valtio vastaanottaa vain verkkolaskuja.
  • Jos yritys ei pysty toimittamaan verkkolaskuja asiakkailleen, voi myyntisaatavien kotiuttaminen hankaloitua tai viivästyä.
  • Yrityksen tulee päivittää omat ohjelmistonsa ja toiminnanohjauksensa vastaamaan uusimpia verkkolaskuformaatteja.

Lisätietoa verkkolaskutuksesta ja sen hyödyistä

Viime vuosina kirjepostituksen hinta on noussut ja samalla kirjeiden toimituksissa on ollut viiveitä. Tämä on aiheuttanut hallintokulujen kasvua ja ikäviä yllätyksiä myyntilaskujen perille menossa sekä saatavien kotiuttamisessa asiakkailta. Verkkolaskutus mahdollistaa laskujen nopeamman toimituksen asiakkaille, ja aikaa jää itse liiketoiminnalle.

Verkkolaskutus on huomattavasti edullisempi tapa hoitaa laskutusta, sillä paperilaskujen lähettämiseen liittyy paljon suoria ja epäsuoria kustannuksia. Verkkolaskutietoja voi myös hyödyntää vastaanottajan puolelta mm. ostolaskujen sähköisessä kierrätyksessä ja maksatuksessa. Verkkolaskutuksella vältetään myös lisääntyneet huijauslaskut, joita lähetetään yrityksille paperipostina tai sähköpostilla.

Tutustu aiheeseen tarkemmin näistä linkeistä:

Kiikarissa sähköinen laskutus?

Tutustu sähköisen taloushallinnon oppaaseemme ja vie taloushallinnon asiantuntijoiden vinkit oman yrityksesi hallinnon kehittämiseen. Mukana vinkkejä myös uuden verkkolaskulain tuomiin haasteisiin.

Lue lisää