Rantalaisen tilinpäätösanalyysi

Rantalaisen tilinpäätösanalyysi ja analytiikka on toteutettu pilvipalvelussa ja raportti on asiakkaan luettavana omilla käyttäjätunnuksilla. Pääsyä pilvipalveluun voidaan jakaa vapaasti yrityksen sisällä, koska käyttäjätunnukset ovat veloituksettomia. Rantalaisen tilinpäätösanalyysi soveltuu myös kuukaisitason raportointiin rajapintojen avulla.

Tunnusluvut ja kilpailijavertailu samassa palvelussa

Tilinpäätösanalyysi tehdään kerran vuodessa heti viimeisen tilinpäätöskirjauksen jälkeen. Verrattuna muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin analyysi on huomattavasti aikaisemmin asiakkaan käytettävänä.

Analyysin tarkoituksena on luoda ymmärrys kuluneesta vuodesta talouden luvuista johdettujen mittarien perusteella ja verrata näitä verrata toimialan sisällä. Palvelua voidaan laajentaa niin, että asiantuntija sanallisesti tulkitsee kuluneen vuoden. Lopputuloksena on ymmärrys yrityksen talouden tilasta, joka pohjautuu tunnuslukuihin ja sanalliseen tulkintaan.

Aseta tavoitteita ja seuraa niitä

Rahoituksen haun ja mahdollisten pääomasijoittajien kannalta on oleellista, että yrityksellä on esittää toiminnastaan rahoittajien kannalta relevantteja tunnuslukuja. Esimerkiksi kovenanttipohjaisten lainojen seuranta helpottuu Excel-pohjaisten analyyseihin verrattuna.

Tunnuslukuanalyysi jakautuu talouskolmion ympärille, jonka avulla yritys voi asettaa tavoitteet:

  1. Kannattavuus = tuloksen riittävyys
  2. Vakavaraisuus = pitkän aikavälin rahoitukseen liittyvien riskien ymmärrys ja arviointi
  3. Maksuvalmius = lyhyen aikavälin rahoitukseen liittyvien riskien ymmärrys ja arviointi

Kuinka tilinpäätösanalyysin kanssa päästään alkuun

Tilinpäätösanalyysi alkaa siitä, että yritys asettaa tavoitteensa kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden osalta. Tavoitteista johdetaan ymmärrettävät tunnusluvut, joita seurataan halutussa tahdissa. Laadukkaasti toteutettuna tilinpäätösanalyysi auttaa yritystä ymmärtämään syy- ja seuraussuhteet taloudessa.

Lue artikkelimme tilinpäätösanalyysista arvonluontikapasiteetin paljastajana sekä tutustu tilinpäätösajan muistilistaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!