Rantalainens bokslutsanalys

Rantalainens bokslutsanalys och analys har implementerats i molntjänsten och kunden kan läsa rapporten med sina egna användaruppgifter. Tillgång till molntjänsten kan delas fritt inom företaget eftersom användaruppgifterna är kostnadsfria. Rantalainens bokslutsanalys passar även för månadsrapportering med hjälp av gränssnitt.

Nyckeltal och konkurrensjämförelse i samma tjänst

Bokslutsanalys görs en gång om året direkt efter den senaste bokslutsposten. Jämfört med andra lösningar på marknaden är denna analys tillgänglig för kunden betydligt tidigare.

Syftet med analysen är att skapa en förståelse om det gångna året utifrån indikationer som härleds från ekonomiska siffror och att jämföra dessa inom branschen. Tjänsten kan utökas så att en expert tolkar det gångna året muntligt. Slutresultatet är en förståelse för företagets ekonomiska tillstånd.

Sätt upp mål och följ dem

Med tanke på finansieringssökandet och potentiella kapitalinvesterare är det väsentligt att bolaget kan presentera nyckeltal som är relevanta ur finansiärernas synvinkel. Till exempel övervakningen av villkorsbaserade lån är enklare jämfört med Excel-baserade analyser.

Nyckeltalsanalysen är uppdelad kring den finansiella triangeln, vilket gör att företaget kan sätta upp mål:

  1. Lönsamhet = adekvat resultat
  2. Soliditet= förståelse och värdering av riskerna förknippade med långsiktig finansiering
  3. Likviditet = förståelse och värdering av riskerna förknippade med kortsiktig finansiering

Så här kommer du igång med bokslutsanalys

Bokslutsanalys börjas med att företaget sätter sina mål för lönsamhet, soliditet och likviditet. Från målen härleds begripliga nyckeltal som följs upp i önskad takt. En högkvalitativ bokslutsanalys hjälper företaget att förstå orsaks- och verkanssamband i ekonomin.

Kontakta oss för att veta mer!