Vuoden vaihtuessa ja monien yritysten tilinpäätöksien lähestyessä on hyvä muistella, mitkä asiat sujuvoittavat tilinpäätösaikaa. Seuraavassa listassa on käsitelty yleisluontoisesti peruselementtejä, jotka yritysten on hyvä huolehtia kuntoon ennen tilinpäätöstä. Lista on aina tapauskohtainen ja vaihtelee huomattavasti riippuen siitä, millaista toimintaa yrityksellä on ollut.

Tilinpäätös ja sen valmistautumisen peruspilarit

1. Varasto

Tilikauden lopussa tulee tehdä inventaario varastosta ja keskeneräisistä töistä. Tämä informaatio täytyy olla varastonmuutosta varten. Myös epäkurantit tavarat poistetaan.

2. Omaisuus

Omaisuuden merkittävimmät muutokset, kuten hankinnat ja luovutukset eri omaisuuserissä. Esimerkkeinä kiinteistöt, koneet, kalusto, korjaukset ja arvopaperit.

3. Arvopaperit ja sijoitukset

Salkkuraportit, tiedot sijoituksista, sijoitussopimukset ja muut arvopapereihin liittyvät tiedot.

4. Arvonalentumiset omaisuudessa

Tästä on hyvä toimittaa tieto, mikäli arvelet, että jonkin omaisuuserän arvo on merkittävästi alempi kuin kirjanpidossa.

5. Maksupääteraportit tilinpäätöspäivältä

6. Käteiskassa

Toimita tiedot käteiskassassa olevista varoista kirjanpitäjällesi tilikauden viimeisen päivän mukaan. Käteiskassa on täsmäytettävä tilikauden viimeiselle päivälle. Muista ilmoittaa myös eri summat oikeissa valuutoissa, jos käteiskassa sisältää valuuttaa.

7. Myyntilaskutus

Kaikki vuoden aikana tehdyt työt laskutetaan ja kirjataan viimeistään viimeiselle kuulle ennen tilikauden loppua. Työnteon ajankohta merkitsee, mille tilikaudelle myyntilasku kuuluu. Jos työ on kesken ja sitä ei voida siksi laskuttaa, tulee siitä laatia laskelma tilinpäätökseen (työn osuus ja hankinnat). Tässä ei oteta huomioon katetta tai arvonlisäveroa.

8. Ostolaskut ja kuitit

Nämä tulee toimittaa tilitoimistoon ajoissa. Tarkista, että kaikki ostolaskut ovat asiatarkastettuina sähköisessä järjestelmässä.

9. Matkalaskut

Matkalaskut täytyy olla maksettuina sekä hyväksyttyinä viimeistään tilikauden viimeisenä päivänä.

10. Velat ja vastuut

Tilinpäätöstä varten tarvitaan saldotodistukset veloista, tiedot velkojen muutoksista, akordit, maksujärjestelyt yms.

11. Palkkatiedot

Jos itse yritys laskee palkat, palkkatiedot on toimitettava myös kirjanpitäjälle. Palkkatiedot sisältävät tiedot lomapalkoista, jaksotuksista ja vuosi-ilmoitustiedot.

12. Vakuudet, vastuusitoumukset, taseen ulkopuoliset järjestelyt

Tiedot taseen ulkopuolisista annetuista vastuista, vakuuksista, kiinnityksistä yms.

13. Tieto taseen ulkopuolisista eristä

Leasingvastuut- ja sopimukset, omaisuusmuutokset, mahdolliset vahingonkorvaukset, mahdolliset merkittävät riitatilanteet ja oikeudenkäynnit, yritysjärjestelyt, omistajanvaihdokset, konsernijärjestelyt, osakeannit, merkintäoikeudet yms.

14. Osake- ja osakasluettelo

Luettelot on hyvä toimittaa, jos tilikauden aikana on ollut esimerkiksi muutoksia tai osakeanteja.

15. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

16. Omistajien palkka tai osinko

Tästä on hyvä toimittaa tieto kirjanpitäjälle, jos omistaja haluaa tai suunnittelee vielä lisäpalkan tai osingon päätöksiä päättyneelle tilikaudelle.

17. Hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat

18. Viimeisin verotuspäätös

Yllä oleva lueteltu lista tilinpäätökseen valmistautumisesta ja tärkeistä tiedoista on esimerkinomainen. Näiden kohtien avulla on kuitenkin hyvä selventää, mitä asioita tilinpäätöksessä täytyy ottaa huomioon. Oma kirjanpitäjäsi Rantalaisella pitää huolen siitä, että vaadittavat asiakirjat ja tiedot pyydetään ennakoivasti asiakkaalta ja tilinpäätösaika etenee sujuvasti.

Mikäli haluat lisätietoa tilinpäätökseen liittyvistä asioista jatkossa, tilaa Rantalaisen uutiskirje sähköpostiisi. Uutiskirje julkaistaan kerran kuukaudessa ja pyrimme nostamaan siinä esiin tärkeitä taloushallinnon ja verotuksen aiheita.