Min kundrelation

Vi hos Rantalainen gör våra kunders vardag enklare och tar med oss mänsklig intelligens till affärsverksamheten med hjälp av teknologi. Vi bearbetar ekonomiförvaltningens uppgifter till en användbar form så att du som kund kan fokusera på det som är väsentligt, alltså din affärsverksamhet.

Personlig och lokal service

Rantalainens vision är att vara den bästa lokala partnern inom ekonomiförvaltning. Vi erbjuder personlig service på mer än 60 orter runt om i Finland och i Sverige. Som kund hos oss har du alltid stödet av en egen utsedd kontaktperson eller ett helt team. Utöver din egen kontaktperson får du tillgång till Rantalainens expertteam vars specialkompetens inkluderar bl.a. beskattning, internationell verksamhet, generationsskifte och företagsaffär. Våra experter erbjuder konsulttjänster, rådgivning och mångsidig branschexpertis.

Vi hjälper dig att fatta bättre beslut och förutse framtiden. Som kund hos oss har du kunskap för framtiden!

Ditt stöd i alla situationer

Rantalainen hjälper och stödjer ditt företag i olika stadier av dess livscykel. Vårt mångsidiga utbud av tjänster inkluderar experttjänster för alla ditt företags behov och förändringar. Vi hjälper dig från att etablera ett företag eller förening till företagsreglering, internationalisering, generationsskifte och företagsaffär. Du har tillgång till våra experter inom områden som ekonomiförvaltning, löneadministration, HR och beskattning.

Kolla också in våra kommande expertwebbinarier och läs våra senaste expertartiklar.

Rantalainen Portal

Rantalaisens portal är en säker onlinetjänst där du kan kontakta din kontaktperson hos Rantalainen samt dela och leverera material för ekonomiförvaltning.

Du kan logga in på tjänsten här med en e-postadress eller ett Google-ID.

Rantalainens applikationstjänster

Rantalainens applikationstjänster hjälper dig och ditt företag bland annat med:

  • Driftstöd – Hjälp vid problem genom din egen kontaktperson eller en direkt kundkanal.
  • Användarhantering – Lägga till, ändra och ta bort behörigheter.
  • Utbildningar – Videoutbildningar och företagsspecifika utbildningar.
  • Konsultation – Urval, driftsättning och annan rådgivning.
Läs mer

Programvaror

Vi är en programvaruoberoende redovisningsbyrå vilket innebär att vi alltid rekommenderar den mest lämpliga programvaran för dig och ditt företag. Vi använder oss även av system som används av våra kunder för ekonomiförvaltning och verksamhetsstyrning.

Via länken nedan kan du hitta de programvaror som används av Rantalainen och deras inloggningssidor.

Våra programvaror och deras inloggningssidor

Elektroniska tilläggstjänster

För att förenkla din vardag erbjuder vi följande elektroniska tilläggstjänster för att säkerställa säker kommunikation och delning av material samt kostnadseffektiv hantering av bankärenden.

  • Rantalainen VPNmöjliggör trygga och enkla dataförbindelser för ekonomiförvaltningstjänster mellan ditt företag och Rantalainen.
  • Rantalainen SFTP säkert sätt att dela ekonomiförvaltningens och löneadministrationens material med din egen bokförare och löneräknare.
  • Rantalainens Nomentia-banktjänst systemoberoende banklösning som möjliggör godkännande av elektroniska kontoutdrag, referensmaterial och betalningsdokumentation.