Faktureringsadresser

Vi vill främst ha nätfakturor. Vänligen observera följande för att påskynda vår fakturahantering:

  • Fakturor ska adresseras till rätt företag.
  • Adress och FO-nummer ska finnas på alla fakturor, inte bara på kuvertet.
  • Fakturor ska ha beställarens namn och ort som referens.
  • Endast fakturor skickas till faktureringsadressen, övrigt material levereras fortfarande till tidigare använda adresser.

Vid behov kan du hitta besöksadresserna till våra kontor på våra kontorssidor.

Tilipalvelu Rantalainen Oy (0362167–0)

Tilipalvelu Rantalainen Oy

03621670

PB 100

80020 Kollektor Scan

 

EDI-kod för nätfakturor: 003703621670

Operatörs-ID: 003721291126 (Maventa)

Om du skickar nätfakturor från banknätverket är vår förmedlare Danske Bank (DABAFIHH).

 

Rantalainen Oy Helsinki (0711711–3)

Rantalainen Oy Helsinki

07117113

PB 100

80020 Kollektor Scan

 

EDI-kod för nätfakturor: 003707117113

Operatörs-ID: 003721291126 (Maventa)
Om du skickar nätfakturor från banknätverket är vår förmedlare Danske Bank (DABAFIHH).

 

Rantalainen Oy Lahti (0350975–0)

Rantalainen Oy Lahti

03509750

PB 100

80020 Kollektor Scan

 

EDI-kod för nätfakturor: 003703509750

Operatörs-ID: 003721291126 (Maventa)
Om du skickar nätfakturor från banknätverket är vår förmedlare Danske Bank (DABAFIHH).

 

Rantalainen Oy Botnia (2287552-9)

Rantalainen Oy Botnia

22875529

PB 100

80020 Kollektor Scan

 

EDI-kod för nätfakturor: 003722875529

Operatörs-ID 003721291126 (Maventa)

Om du skickar nätfakturor från banknätverket är vår förmedlare Danske Bank (DABAFIHH).

 

Cilron Oy (3267131-9)

Cilron Oy

32671319

PB 100

80020 Kollektor Scan

 

EDI-kod för nätfakturor: 003732671319

Operatörs-ID 003721291126 (Maventa)

Om du skickar nätfakturor från banknätverket är vår förmedlare Danske Bank (DABAFIHH).

 

RAN Group Oy (2915080-3)

RAN Group Oy

29150803

PB 100

80020 Kollektor Scan

 

EDI-kod för nätfakturor:  003729150803

Operatörs-ID: 003721291126 (Maventa)
Om du skickar nätfakturor från banknätverket är vår förmedlare Danske Bank (DABAFIHH).

 

Rantalainen Holding Oy (2787495-5)

Rantalainen Holding Oy

27874955

PB 100

80020 Kollektor Scan

 

EDI-kod för nätfakturor: 003727874955

Operatörs-ID: 003721291126 (Maventa)
Om du skickar nätfakturor från banknätverket är vår förmedlare Danske Bank (DABAFIHH).