Generationsskiften

Vid generationsskifte är det värt att dra nytta av en skatteexpert redan från och med  planeringsstadiet. Du kan få råd och hjälp av Rantalainens skatteexperter för genomförandet av ett lyckat generationsskifte.

Lyckat generationsskifte med hjälp av en expert

Generationsskifte som process kräver vanligtvis noggrann planering och förhandlingar mellan parterna. Flera olika synpunkter bör beaktas vid planeringen. Genomförandet påverkas till exempel av vem företagets tillgångar ska överföras till, dvs. om efterträdaren är en familjemedlem eller en extern part. Dessutom ska man beakta finansiering av förvärvet av företagstillgångar, den önskade framtida ägarstrukturen, de berörda parternas önskemål gällande andra villkor samt företagets verksamhet och ledning. Utifrån dessa kan det också utvärderas om det är bäst att genomföra generationsskiftet på en gång eller i etapper.

Noggrann planering lönar sig, eftersom det är möjligt att dra nytta av olika skattelättnader ur både överlåtarens och efterträdarens perspektiv om generationsskiftet genomförs korrekt. Ta därför hjälp av Rantalainens skatteexpert i god tid redan på planeringsfasen.

Exempel på tjänster vi erbjuder vid generationsskifte:

  • Förberedande åtgärder (t.ex. affärsutveckling och företagstransaktioner)
  • Plan för generationsskifte
  • Skatteplanering för generationsskifte och genomgång av alternativ
  • Genomförande av generationsskifte

Kontakta oss för att veta mer!

Mikko Heiskanen

Director, Tax Advisor

010 321 6738

Milena Pohjola

Team Manager

Yritysten verotus ja yritysjärjestelyt, henkilöverotus

0103216710

Kati Rantsi

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6566

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Roi Hakanen

Manager, Tax & Legal

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512