Skattetjänster

Behöver du lättförståeliga svar till frågor som gäller exempelvis beskattning, företagstransaktioner eller bolagsrätt? Som kund hos oss får du personlig och professionell service och rådgivning med många års erfarenhet. Vi vill erbjuda våra experttjänster så att ditt företag får behövlig information på ett begripligt sätt och med just din specifika situation i åtanke.

Läs mer om våra högkvalitativa skatterådgivnings- och företagstransaktionstjänster och ta kontakt – vi hjälper gärna!

Skatterådgivning

Rantalainen erbjuder högklassiga skatterådgivnings- och skatterapporteringstjänster för både företag och privatpersoner. Vi erbjuder omfattande skatterådgivning till både ägare-företagare och internationella företag inom områdena näringsbeskattning, inkomstbeskattning och mervärdesskatt samt i särskilda redovisningsfrågor.

Läs mer

Företagsreglering

Med Rantalainens skatteexperters erfarenhet och professionalism garanterar du en lyckad genomförande av företagsregleringar. Vi är här för att hjälpa dig i alla stadier av företagsregleringar, från planering till genomförande. Vi hjälper dig att utforma en skattegynnsam företagsstruktur som passar ditt företags behov.

Läs mer

Skattetjänsternas specialister

Mikko Heiskanen

Director, Tax Advisor

010 321 6738

Leena Saramäki

Tax Manager

010 324 3159

Tommi Vilppola

Tax Manager

010 3216 733

Heikki Luukkonen

Tax Manager

KTM, KLT

010 321 6708

Mira Rajanti

Tax Manager

Arvonlisäverotus

010 321 6877

Juho Heikkinen

Tax Manager

010 321 6731

Riina Puranen

Senior Tax Advisor

010 321 6809

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

010 321 6654

Aleksi Annala

Specialist, Tax & Accounting

010 321 6554

Kati Rantsi

Tax Advisor

010 321 6566

Paula Jäntti

Junior Tax Advisor

0103216539

Roi Hakanen

Tax Manager

0103216512