Skattetjänster

Behöver du lättförståeliga svar till frågor som gäller exempelvis beskattning, företagstransaktioner eller bolagsrätt? Som kund hos oss får du personlig och professionell service och rådgivning med många års erfarenhet. Vi vill erbjuda våra experttjänster så att ditt företag får behövlig information på ett begripligt sätt och med just din specifika situation i åtanke.

Läs mer om våra högkvalitativa skatterådgivnings- och företagstransaktionstjänster och ta kontakt – vi hjälper gärna!

Skatterådgivning

Rantalainen erbjuder högklassiga skatterådgivnings- och skatterapporteringstjänster för både företag och privatpersoner. Vi erbjuder omfattande skatterådgivning till både ägare-företagare och internationella företag inom områdena näringsbeskattning, inkomstbeskattning och mervärdesskatt samt i särskilda redovisningsfrågor.

Läs mer

Företagsreglering

Med Rantalainens skatteexperters erfarenhet och professionalism garanterar du en lyckad genomförande av företagsregleringar. Vi är här för att hjälpa dig i alla stadier av företagsregleringar, från planering till genomförande. Vi hjälper dig att utforma en skattegynnsam företagsstruktur som passar ditt företags behov.

Läs mer

Skattetjänsternas specialister

Mikko Heiskanen

Director, Tax Advisor

010 321 6738

Mira Rajanti

Team Manager

Arvonlisäverotus

010 321 6877

Milena Pohjola

Team Manager

Yritysten verotus ja yritysjärjestelyt, henkilöverotus

0103216710

Heikki Luukkonen

Senior Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Tuija Vanhanen

Senior Manager, Tax & Legal

010 321 6876

Tommi Vilppola

Tax Manager

Kansainvälinen verotus

+358 10 3216 733

Heli Jauhiainen

Tax Manager

Kansainvälinen verotus

+358 10 321 6659

Toni Holmström

Tax Manager

Yritysten verotus, yrityskaupat

0458848199

Roi Hakanen

Manager, Tax & Legal

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512

Matias Suominen

Tax Manager

Arvonlisäverotus

0509108866

Aleksi Annala

Senior Specialist, Tax & Accounting

Yritysverotus ja kirjanpito

010 321 6554

Aleksi Kelloniemi

Senior Advisor, Tax & Legal

Yritysten verotus, yrityskaupat

0103216526

Kati Rantsi

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6566

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654

Saija Mutka

Senior VAT Advisor

Kansainvälinen arvonlisäverotus

+358 10 3216682