Anpassade branschlösningar för ekonomiförvaltning

Rantalainen står till tjänst för företags- och samfundskunder inom olika branscher. För vissa branscher har vi byggt heltäckande branschlösningar för ekonomiförvaltning som ditt företag kan använda för att förbättra verksamhetsstyrning och ekonomiförvaltning. Lösningarna återspeglar branschexpertisen hos våra experter inom ekonomiförvaltning och löneadministration.

Apotek

Apotekssektorn ingår i Rantalainens specialkompetenser. Vi har experter som specialiserat sig på apotekens bokföring, löneräkning, beskattning och som stöder med att grunda ett apotek. Våra experter kan branschens specifika lagar och har lång erfarenhet av ekonomiförvaltning inom apotekssektorn.

Läs mer

Social- och hälsovårdssektorn

De senaste åren har företag inom social- och hälsovårdssektorn varit under stora förändringar. Exempelvis GDPR-regleringen har haft sitt inflytande på branschen. I sektorns ekonomiförvaltning och löneadministration lyfts de sektorspecifika systemen, utmanande kollektivavtal och offentliga konkurrensutsättningar fram. Som kund hos Rantalainen kan aktörer inom social- och hälsovårdssektorn lita på vår kunskap om ändrad lagstiftning, särskilt inom löneadministration.

Läs mer

Föreningar och organisationer

Vi är starkt engagerade i finsk idrottsverksamhet och stödjer olika föreningar. De ekonomiförvaltningslösningar vi utvecklar för föreningar, organisationer och idrottsföreningar tillför transparens, effektivitet och trovärdighet till föreningsverksamheten.

Läs mer

 

Konst och kultur

Inom kultursektorns ekonomiförvaltning lyfts bland annat projektbevakning, bidragsansökningar och kundorienterad service fram. Våra ekonomiförvaltningsexperter kan hjälpa företag inom konst- och kultursektorn med branschspecifika bokförings- och löneräkningsfrågor.

Läs mer

Stora och produktionsföretag

I centrum för stora och produktiva företagens verksamhet finns olika system för ekonomiförvaltning och verksamhetsstyrning. I Rantalainens branschlösning integreras kundföretagens operativa ledning i ett lämpligt bokförings- och löneräkningsprogram.

Läs mer

Jord- och skogsbruk

Rantalainen har ekonomiförvaltningsexperter specialiserade på bokföring för jord- och skogsbruk på flera orter. Vi förstår särdrag i jordbrukets bokföring och beskattning och kan hjälpa till med bland annat generationsskiften och förändringar i jordbrukets bolagsform.

Läs mer

Internationell verksamhet

Rantalainen erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ekonomiförvaltning även internationellt. Inom internationaliseringen är det många aspekter som måste beaktas. Utomlands kan till exempel företagsregistrering, personalrekrytering, löneadministrationsfrågor, revisionsgränser samt direkta och indirekta skatter skilja sig från finsk praxis. Riktlinjerna kan ibland ändras i snabb takt och då är det bra att låta en pålitlig partner hålla trådarna i sina händer.

Läs mer

Transportbransch

Inom transportbranschen betonas kassaflödeshantering och övervakning av lönsamhet när enskilda uppdrag faktureras. Inventariehantering, bränsleförbrukningsövervakning, orderhantering och fakturering samt personalfrågor står i centrum när man tittar på företagets kassaflöde och lönsamhet. Genom realtidsdata och dess analys hjälper Rantalainens experter transportföretag att bygga en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.

Läs mer

 

Byggbransch och VVS

Byggbranschen har regelverk som skiljer sig åt från många andra branscher och som påverkar till exempel handläggning av mervärdesskatter, löneadministration och tjänsteunderrättelser. På grund av branschens specifika krav bör uppgifter för ekonomiförvaltning, löneadministration och företagsbeskattning överlåtas till en sakkunnig redovisningsbyråpartner.

Läs mer

Idrottsföreningar

Ekonomiförvaltningen av idrottsföreningar och dess särdrag är en stark del av Rantalainens expertis. Vi är engagerade i grenförbundens och lokala idrottsföreningars verksamhet samtidigt som vi utvecklar sällskapens ekonomiförvaltning heltäckande.

Läs mer

Fastighetsbranschen

Rantalainens experter känner till fastighetsbranschens särdrag och lagstiftning och kan därför hjälpa företag inom branschen på många olika sätt. Vi behärskar bland annat branschspecifika momsfrågor och olika företagsstrukturer från kontorsfastigheter till bostadsaktiebolag.

 

Läs mer