Specialisttjänster

Behöver du förståeliga svar till frågor som gäller till exempel ekonomiförvaltning, beskattning, bokföring eller bolagsrätt? Vi erbjuder personlig service och rådgivning samt information som har bearbetats till begriplig form. Välj oss som partner för internationalisering, företagstransaktioner eller ägarbyten.

Automatiserings- och integrationstjänster

Vårt mål på Rantalainen är att erbjuda ekonomiförvaltnings- och löneadministrationstjänster på ett effektivt sätt. Våra experter hjälper dig att automatisera affärsverksamhetsprocesser och att integrera olika system till en helhet.

Läs mer

Externaliserad ekonomichef eller controller

Vi erbjuder mångsidiga controller- och ekonomichefstjänster för att utveckla företagens ekonomiförvaltning, analysera finansiell information och stödja det dagliga arbetet. Vi förser dig med olika rapporter, prognoser och analyser för att stödja ditt företags verksamhet och beslutsfattande.

Läs mer

Applikationstjänster

Rantalainens kunniga experter inom applikationstjänster hjälper dig att välja och implementera den mest passande programvaran för ditt företag. Vi är ett programvaruoberoende redovisningsbyrå och använder marknadens bästa programvaror.

Läs mer

Starta företag

Rantalainen är en pålitlig partner för att starta företag och planera affärsverksamhet i uppstartsfasen. Vi har hjälpt flera startups och andra företag med uppstart av företagsverksamhet, att tydliggöra sin affärsplan och med budgetering.

Läs mer

Bilda förening

Rantalainens experter har lång erfarenhet av att bilda föreningar och planera verksamhet i uppstartsfasen. Vi hjälper dig att komma i gång med föreningens etablering och stöttar föreningens verksamhet även i fortsättningen. Vi erbjuder mångsidigt hjälp med att grunda en förening och planera ekonomin.

Läs mer