Uppdaterad 06/2024

Dataskydd / GDPR

På den här sidan finns samlat information om hur Rantalainen har förberett sig på den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen innehåller krav för företag som behandlar personuppgifter.

Kort om EU:s dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen innehåller många olika nya krav angående dataskydd och personuppgiftshantering. Väsentligt i den nya dataskyddsförordningen är ett riskbaserat angreppssätt samt registerupprätthållarens ansvarsskyldighet. Av den personuppgiftsansvarige krävs särskild försiktighet vid behandling av känsliga uppgifter. Den personuppgiftsansvarige måste kunna bevisa att den handlar enligt förordningen.

Tilläggsinformation om dataskyddsförordningen finns på Dataombudsmannens byrås hemsidor: EU:s uppgiftsskyddsreform

Rantalainens avtalsändringar 2024

Rantalainen kommer att uppdatera nya TAL2023 villkor till alla uppdragsavtal. Samtidigt uppdaterar vi vår dokumentering gällande dataskydd, inklusive avtal om databehandling. Uppdateringen kommer att genomföras under vår 2024 och meddelas till våra kunder separat.

Avtalen uppdateras elektroniskt och våra kunders kontaktpersoner kommer att få till sin e-post mer detaljerade uppgifter gällande uppdateringen av uppdragsavtalens villkor.

Uppdaterade uppdragsavtal

De uppdaterade uppdragsavtalen innefattar de följande nedan listade helheterna.

Avtalsdel Specificering Nedladdning
Uppdragsavtal Kundspecifikt avtal över tjänsterna
Allmänna Avtalsvillkor Taloushallintoliittos allmänna avtalsvillkort (TAL2023)
RAN DPA2023 Avtal om behandling av personuppgifter RAN DPA2023
Bilaga 1-A Behandling av personuppgifter på Rantalainen
Bilaga 1-B Personuppgifternas datasäkerhet hos Rantalainen
Bilaga 1-C Av kunden levererade instruktioner och beskrivning av behandlingen av personuppgifter
Bilaga 2-B Personuppgifternas datasäkerhet i programvarorna

Rantalainen som personuppgiftsbiträde

Datasäkerheten hos bokföringsbyrån säkras såväl tekniskt som organisatoriskt. Personuppgiftshanteringen förverkligas på ett sakligt och datasäkert sätt. Hanteringen av personuppgifter och datasäkerheten hos Rantalainen är beskrivna i ovan nämnda dokument Bilaga 1-A och Bilaga 1-B.

Program och underleverantörer som används hos Rantalainen

De program som Rantalainen använder sig av, underleverantörer och programleverantörer är för sin del även personuppgiftsbiträden. Nedan finns länkar till programleverantörernas och underleverantörernas hemsidor där mer information om datasäkerheten finns (en del av materialet finns att tillgå enbart på finska). Utöver detta har de olika programmens datasäkerhet beskrivits i Bilaga 2-B.

Dataskyddsansvarig

Rantalainen-koncernenes dataskyddsansvariga kan kontaktas på tietosuojavastaava@rantalainen.fi.

Din kontaktperson gällande avtalsärenden

På dina frågor svarar i första hans servicecheferna och din kontaktperson. Om du vill kan du också vara i kontakt med någon av de nedanstående personerna.

Joni Tapiola

Lakimies, varatuomari

Toni Borgman

Järjestelmien tekninen suojaus
IT-päällikkö

045 329 8511

Toni Takala

Järjestelmien tekninen suojaus
Kehityspäällikkö

044 753 5706