Företagsaffär

Företagsaffär och situationer relaterade till den kräver ofta en specialists syn på saken. Du får hjälp av Rantalainens experter från förberedande åtgärder till övertagande av affärsverksamhet.

Lyckad företagsaffär med hjälp av en expert

Överväger du att sälja ett företag eller affärsverksamhet? Undrar du vad värdet av företaget eller affärsverksamheten är? Vanligtvis börjar förberedelserna av företagsförsäljning genom att planera åtgärderna för att göra företaget eller affärsverksamheten som ska säljas redo för affären. Företagsaffär innebär ofta också betydande skatteintressen, så noggrann planering och korrekt värdering av bolaget är ytterst viktigt. Utarbetandet av faktiska handelsförhandlingar och -avtal kräver också multiprofessionell expertis för att slutföra transaktionen som önskat och enligt tidsplanen. Det är också värt att investera i verksamhetens besittningstagande efter transaktionen för att säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet och tillväxt.

Exempel på tjänster vi tillhandahåller gällande företags- och verksamhetsaffärer:

  • Förberedelser inför affären (t.ex. kartläggning och skatteplanering)
  • Värderingar
  • Affärshandel
  • Aktiehandel
  • Återköp av aktier
  • Due Diligence-granskningar
  • Konsulttjänster för företagsövertagande

Kontakta oss för att veta mer!

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654

Roi Hakanen

Manager, Tax & Legal

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Toni Holmström

Tax Manager

Yritysten verotus, yrityskaupat

0458848199

Aleksi Kelloniemi

Senior Advisor, Tax & Legal

Yritysten verotus, yrityskaupat

0103216526