Expert, utvecklare och partner inom ekonomiförvaltning

Vi är ett finskt företag som tillhandahåller ekonomiförvaltningstjänster som erbjuder alla tjänster inom ekonomiförvaltning och löneadministration till sina kunder.

Ett finskt bolag med personlig service

Rantalainen är ett pålitligt och människonära företag med ekonomiförvaltning och ekonomiförvaltningstjänster i fokus. Vi är en av de största bokföringsbyråerna i Finland, auktoriserade av Ekonomiadministrationsförbundet, och våra kunder har tillgång till expertis hos mer än 1 300 utbildade experter. Vi erbjuder omfattande moderna ekonomiförvaltningstjänster för företag, samfund och andra organisationer av alla storlekar.

Företagets ledning har starka nätverk till de viktigaste nationella näringslivs intressebevakningsorganisationer som Företagarna i Finland och Centralhandelskammaren. Vi agerar i dem aktivt och med små och medelstora företagens behov i beaktning.

Vi betjänar våra kunder lokalt genom att förse alla med en personlig bokförare och löneräknare, och vår vision är att vara den bästa lokala partnern inom ekonomiförvaltningen. Som kund hos Rantalainen vet du alltid vem du ska vända dig till i utmaningarna inom ekonomiförvaltning. Här hittar du våra lokala kontor.

Medlemskap i olika samfund

Vision och mission

Läs om Rantalainens vision och mission. Vi berättar även om värden som styr vår verksamhet samt vår strategi.

Läs mer

Nyckeltal

Rantalainens nyckeltal och information om Rantalainen-koncernens struktur.

Läs mer

Företagskultur

Ett av Rantalainens viktigaste strategiska mål är att vara Finlands bästa arbetsplats inom ekonomiförvaltning. Läs mer om vår företagskultur.

Läs mer