Internationell verksamhet

Har du funderat på internationalisering eller är ditt företag verksam redan utanför Finlands gränser? Inom internationaliseringen är det många aspekter som måste beaktas. Utomlands kan till exempel företagsregistrering, personalrekrytering, lönefrågor, revisionsgränser samt direkta och indirekta skatter skilja sig från finsk praxis. Riktlinjerna kan ibland ändras i snabb takt och då är det bra att låta en pålitlig partner hålla trådarna i sina händer. Mångsidigt kunnande och en god serviceattityd har gjort Rantalainen till den ledande bokföringsbyrån av internationellt verksamma företag i Finland.

Ett internationellt team till ditt förfogande

Rantalainens internationella team är specialiserad på att stöda internationella företag som är verksamma i Finland samt finska företag som är verksamma på internationella marknader. Teamet hjälper även Rantalainens övriga avdelningar i internationella frågor. Det internationella teamets medlemmar talar många olika språk så du kan få hjälp även på andra språk än finska.

Arbetskraft från utlandet

Hyr du möjligen arbetskraft från ett utländskt företag, eller lägger ut kvalificerad arbetskraft från utlandet på underleverantörer? Vi på Rantalainen agerar som representant för det utsändande företaget. Vi tar hand om de lagstadgade anmälningarna till arbetarskyddsmyndigheten om att skicka anställda samt att skaffa tillräcklig information för anmälan.

Siktar du på den svenska marknaden?

I Sverige betjänas Rantalainens kunder av Win-Win Ekonomis internationella team som är en del av Rantalainen. Rantalainens internationella enhet drivs av servicechef Joakim Lindfors och han fungerar som kontaktperson i riktning mot Sverige.

Vi vill att kunden hittar pålitliga partners genom oss i stället för att behöva blint välja ut operatörer från utlandet. Vår kund kan nu sköta ekonomiförvaltningen av sitt företag som är verksamt i Sverige från Finland, och även utöka sin verksamhet till den svenska sidan. Skillnaderna mellan Sverige och Finland syns till exempel i momsgränser och revisionsgränser samt mycket starkt inom löneadministration.

Win-Win Ekonomi kan hjälpa till med till exempel följande:

 • Etablering av företag i Sverige och andra registreringar
 • Frågor som rör mervärdesskatt
 • Bokföring
 • Anställa personal i Sverige
 • Förflyttning av den finska arbetskraften till Sverige
 • Löneadministration
 • Beskattning

Fördelar med Geneva Group International-samarbetsnätverk

Rantalainens medlemskap i Geneva Group International-expertnätverk (GGI) erbjuder också omfattande möjligheter till samarbete utomlands gällande ekonomiförvaltning och juridiska frågor. Genom GGI kan vi organisera ekonomiförvaltningstjänster på hög nivå för våra kunder från nästan hela världen.

GGI:s nätverk omfattar mer än femhundra lokalt och självständigt verksamma advokat-, revisions- och bokföringsbyråer i 124 länder och det utgör världens största nätverk inom områden som bokföring. De bästa expertföretagen i varje land väljs ut som medlemmar i GGI baserat på en noggrann urvalsprocess. Rantalainen Accounting Services har valts ut som nätverkets redovisningsrepresentant i Finland.

Fördelar med Rantalainens GGI-medlemskap för kunder:

 • Kunderna kan hitta lokalt verksamma experttjänster i alla Finlands största handelspartnerländer.
 • Rantalainen kan agera som mellanhand i början och neutralt bedöma tjänsteutbudet och priset av en utländsk partnerkandidat.
 • Genom GGI-nätverket kan vi utreda en lång rad särskilda frågor relaterade till utländska regler och praxis för våra kunder.
 • Med många års erfarenhet och samarbete med lokala aktörer skapar vi den mest lämpliga och effektiva samarbetsmodellen för ekonomiförvaltning för kunden.
 • När du gör affärer genom Rantalainen sparas kostnader och tid avsevärt. Goda exempel på detta är bokföring, revision, rapportering och koncernberäkningar som gjorts i samarbete med utländska ekonomiförvaltningspartners.

Kontakta oss!

Joakim Lindfors

Kirjanpitopalvelut (kv-asiakkaat)

010 321 6801