Rantalainens tjänster

Ekonomiförvaltning och CFO-tjänster

Rantalainen erbjuder omfattande tjänster inom ekonomiförvaltning för alla skeden av ditt företags livscykel. Vi använder ekonomiförvaltning för att generera meningsfull information för att stödja ditt företags framgång.

Våra tjänster inom ekonomiförvaltning innefattar:

 

Ekonomiförvaltning och CFO-tjänster

Löneadministration och HR

Med hjälp av Rantalainens löneadministrationstjänster fungerat ditt företags löneadministration smidigt. Våra HR-tjänster stöder utvecklingen av ditt företags personaladministration.

Våra tjänster inom löne- och personaladministration innefattar:

  • Löneräkning
  • HR-tjänster
  • HR-rapportering

 

Löneadministration och HR

Skattetjänster

Våra tjänster inom skatterådgivning och skatterapportering ger skatterådgivning inom områdena företagsbeskattning, inkomstbeskattning och moms, samt i specifika redovisningsfrågor. Med Rantalainens skatteexperters erfarenhet och professionalism garanterar du en lyckad genomförande av företagstransaktion.

Våra skattetjänster innefattar:

 

Skattetjänster

Specialisttjänster

Rantalainens mångsidiga experttjänster hjälper dig att starta ett företag eller en förening, välja den lämpligaste programvaran och i olika integrationer och automatiseringar.

Våra specialisttjänster innefattar:

 

Specialisttjänster

Branschlösningar

Rantalainen står till tjänst till kunder inom många olika branscher. För några branscher har vi byggt heltäckande branschlösningar för ekonomiförvaltning som ditt företag kan använda för att förbättra verksamhetsstyrning och ekonomiförvaltning. Lösningarna återspeglar branschexpertisen hos våra experter.

 

Branschlösningar