Applikationstjänster

Rantalainens kunniga experter inom applikationstjänster hjälper dig med valet och implementeringen av rätt programvara för ditt företag. Vi är en mjukvaruoberoende bokföringsbyrå och använder de bästa mjukvarorna på marknaden.

Applikationstjänster – Utbud av tjänster

Driftstöd

Hjälp vid problem genom din egen kontaktperson eller en direkt kundkanal

Användarhantering

Lägga till, ändra och ta bort behörigheter

Utbildning

Videoutbildningar och företagsspecifika utbildningar

Konsultation

Ibruktagning
Urvalskonsultation
Annan programvarukonsultation

Val och distribuering av programvara

Expertis och brett utbud av tjänster

Vi hjälper dig med programvarufrågor med ett team på cirka 30 experter. Vi är en mjukvaruoberoende redovisningsbyrå och använder de bästa mjukvarorna på marknaden. Tusentals företag har redan fått hjälp av oss i att välja och använda rätt programvaror. Av oss får du också omfattande utbildningstjänster för att hantera ny programvara och få bäst nytta av den. Vi ger även stöd för bland annat användning och användarhantering.

Kommersiella villkor och riskhantering

Introduktionen av en programvara är en betydande finansiell investering. Vi strävar alltid efter en effektiv och produktiv helhetslösning som kan automatisera processer så långt som möjligt och få ut alla fördelar av programmen. Genom att använda endast säkra tekniska lösningar minimerar vi riskerna med manuellt arbete och använder. Vi strävar efter enhetlig praxis och förbereder oss för introduktions- och ersättningssituationer.

Lösningsfunktionalitet och teknisk kompatibilitet

Vi definierar verksamhetens behov för mjukvarupaketet och stöder beslutsfattandet under hela projektet. Under distributionens planeringsfas ser vi till att lösningen har nödvändiga kritiska och mervärdesfunktioner. Vi strävar efter att skapa så effektiva och smidiga ekonomi- och löneprocesser som möjligt, tydliga roller, scheman och en funktionell arbetsfördelning över organisationsgränserna. Rantalainen har omfattande teknisk expertis och vi kombinerar delprogramvaror till en enda funktionell enhet med våra flexibla integrationslösningar.

Exempel på kundnytta

Försäljningsfakturor

• Borttagning av dubbelreskontra
• Förtydligande av rollfördelningen vid externalisering
• Automatisering av handgjord bokföring
• Självbetjäning vid fakturering bl.a. för installatörer
• E-fakturering
• Tidsinställt utskick av fakturor och avtalsfakturor
• Automatisering av betalningspåminnelser
• Integration av inkassering
• Tillägg av nya och övervakning av befintliga kontrollpunkter

Leverantörsfakturor

• Införande av enhetlig ordervägledning och materialschema
• Rationalisering av periodiseringar och kostnadsställeallokeringar
• Automatisering av godkännande och betalningar
• E-fakturor och skanningstjänst
• Revidering av förskottsbetalningsregister
• Förbättrad övervakning
• Utveckling av elektronisk arkivering

Löneräkning

• Mobil användning
• Förtydligande av timregistrering och godkännande
• Automatisering av förflyttning av timmar och löneperiodiseringar
• Färdiga tolkningar av kollektivavtal
• Tydliga scheman, roller, ansvar
• Instruktioner om återkommande korrigeringar för organisationen
• Integration av arbetstids- och frånvarohändelser
• Utveckling av rapportering

Kontakta oss för mer information!

Essi Hiles

Sovelluspalveluiden johtaja

0407061175

Sabrina Morelli

Fivaldi tuotepäällikkö

010 321 6787

Sami Hattunen

Netvisor tuotepäällikkö

0400 230 998

Ida Haula

Procountor tuotepäällikkö

0102922251

Nina Öhrnberg

Fennoa tuotepäällikkö

050 5059 489