Ekonomiförvaltning

Rantalainen tillhandahåller alla ekonomiförvaltningstjänster – oavsett om ditt företag eller samfund är nyligen grundat eller redan en etablerad verksamhet. Behöver du en ny redovisningsbyrå? Eller kanske externalisering av hela ekonomiavdelningen skulle tjäna dig bäst? Ska funktionssätten elektrifieras? Oroa dig inte, vi hjälper dig.

Vi är en revisionsbyrå auktoriserad av Taloushallintoliitto och betjänar företag och samfund av olika storlekar lokalt.

Bokföring

Redovisning är en rättslig skyldighet för ett företag eller samfund. Utöver lagstadgad redovisning är det viktigt för oss att ta fram relevant information som stöd för företagets beslutsfattande. Vi ser till att redovisningen är uppdaterad och producerar den information som ditt företag eller samfund behöver. På Rantalainen får du alltid en utsedd bokförare eller ett bokföringsteam.

Våra redovisningstjänster innefattar bland annat följande tjänster:

 • Månadsbokslut och skattedeklarationer på eget initiativ
 • Månatlig redovisning och ledningsrapportering
 • Bokslut och skattedeklarationer
 • Koncernbokslut

 

Läs mer

Ekonomichefs-, CFO- och controllertjänster

Rantalainens ekonomichefs-, CFO- och controllertjänster är för företag och samfund av alla storlekar som behöver utöka den information som ekonomiförvaltningen producerar utöver de lagstadgade rapporterna.

Rantalainens ekonomichefs-, CFO- och controller-tjänster hjälper till med bland annat följande behov:

 • Upprättande av budgetar och prognoser
 • Koncernrapportering
 • Producering av nyckeltal
 • Ledningens beräkningar och analys av finansiell information

 

Läs mer

Elektronisk ekonomiförvaltning

Vi är experter på elektronisk ekonomiförvaltning och använder t.ex. Procountor, Netvisor, Lemonsoft och Fivaldi. Vi är programvaruoberoende och rekommenderar ekonomiförvaltningsprogramvaror som passar just dina behov. Tjänster för elektronisk ekonomiförvaltning sparar tid och effektiviserar ekonomiförvaltningen.

Fördelar med elektronisk ekonomiförvaltning:

 • All finansiell information finns i en säker molntjänst och kan övervakas i realtid.
 • Du kan skicka försäljningsfakturor, handlägga inköpsfakturor och spåra rapporter bekvämt var som helst.
 • Tid sparas från till exempel från arkivering av kvitton och verifikationer.

 

Läs mer

Externalisering av ekonomiförvaltning

Genom att externalisera bokföring, löneräkning eller båda till Rantalainen får du en pålitlig partner för ditt företag eller samfund. Ekonomiförvaltning och dess externalisering till en pålitlig aktör frigör dina resurser och effektiviserar verksamheten. Våra experter utbildar sig kontinuerligt och på så sätt säkerställer vi att vi har tillgång till och kan erbjuda dig den mest aktuella informationen. Inledningsvis kartlägger vi dina behov, varefter vi ger ett förslag på externalisering.

 

Läs mer

Rapportering av ekonomiförvaltning

Rapportering av ekonomiförvaltning ger högkvalitativ information om ditt företags ekonomiska situation. Som kund hos oss får du rapporteringslösningar som passar ditt företag. Vi tillhandahåller högkvalitativa och lättanvända rapporteringsverktyg för att stödja ditt företag.

 

Läs mer