Företagsreglering

Det tillhör många saker och faser till företagsregleringar som ska planeras noggrant och granskas ur olika perspektiv. Rantalainens skattespecialister hjälper dig med alla frågor kring företagsreglering.

Lyckade företagsregleringar med hjälp av Rantalainens experter

Med Rantalainens skatteexperters erfarenhet och professionalism garanterar du en lyckad genomförande av företagsregleringar. Vi finns här för att hjälpa dig i alla stadier av företagsregleringar, från planering till genomförande. Vi hjälper dig att utforma en skattegynnsam företagsstruktur som passar ditt företags behov. Genomförandet av en företagsrekonstruktion kan göras på många olika sätt, på en gång eller i etapper. Rantalainens experter har många års erfarenhet av alla vanliga former av företagsregleringar, såsom fusioner, divisioner, företagsöverlåtelser och aktiebyten. Vid behov tar vi också hand om ändringar i bolagsformen, till exempel från personbolag till aktiebolag.

Företagsregleringar är nästan utan undantag storskaliga projekt med olika skattemässiga synpunkter att beakta. Dessa kräver särskild precision för att ta hänsyn till allt och uppnå önskat resultat. Det är alltid en bra idé att anlita en skatteexpert som är insatt i juridik och beskattning vid företagsregleringar.

Är detta aktuellt för ditt företag? Kontakta Rantalainens experter och se till att företagsregleringen genomförs framgångsrikt med beaktande av dina och ditt företags mål och behov.

 

Kontakta våra specialister!

Att starta företag

Rantalainen är en pålitlig partner för att starta företag och planera affärsverksamhet i uppstartsfasen. Vi har hjälpt flera startups och andra företag att starta företag, tydliggöra sin affärsplan och  med budgetering.

Läs mer

Företagsregleringar

Med Rantalainens specialisters expertis garanteras framgångsrika företagsregleringar. Vi hjälper dig att forma den företagsstruktur som passar dina behov och till exempel genomföra en fusion, delning, verksamhetsöverlåtelse, aktiebyte eller annat företagsreglering.

Läs mer

Företagsaffär

En framgångsrik företagsaffär kräver noggrann planering och många olika arrangemanger och därför är det rekommenderat att anlita en av Rantalainens experter för hjälp. För företags- och verksamhetsaffärer erbjuder vi tjänster som förberedelse för en företagsaffär, värderingar, due diligence-kontroller och konsultering gällande verksamhetsövertagande.

Läs mer

Generationsskiften

Vid generationsskifte är det värt att dtra nytta av en skatteexpert redan från och med  planeringsstadiet. Du kan få råd av Rantalainens skatteexperter, t.ex. för förberedandet av verksamheten inför generationsskifte, upprättandet av generationsskiftesplanen och skatteplanering för generationsskifte samt genomgång av alternativ.

Läs mer

Nedläggning av företag

Det tillhör många faser och författningar till att nedläggning av en affärsverksamhet.  Med hjälp av en erfaren skatteexpert kommer du att se till att alla faser av nedläggningen, inklusive myndighetsförfarandena, går korrekt ur både företagets och ägarens synvinkel.  Hos Rantalainen kan du ta del av alla tjänster som rör nedläggning av verksamhet för olika typer av bolagsformer: likvidation av aktiebolag, likvidation av öppet och kommanditbolag, likvidation av enskild näringsidkare, likvidation av förening och likvidation av permanent etablering.

Läs mer

Redogörelse på förhand och skattebesvär

Framgångsrik skatteplanering kräver i många fall förhandskontroll av beskattningen av en skatteexpert. Hos Rantalainen kan du få råd och hjälp av en skatteexpert, t.ex. gällande skatterådgivning, skattekartläggning och eventuella ytterligare utredningar.

Läs mer

Våra experter inom företagsreglering

Mikko Heiskanen

Director, Tax Advisor

010 321 6738

Milena Pohjola

Team Manager

Yritysten verotus ja yritysjärjestelyt, henkilöverotus

0103216710

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Tom Engblom

Tax manager

Yritysverotus, yritysjärjestelyt

09 2959 2543

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654

Kati Rantsi

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6566