Löneräkning

En väl fungerande löneadministration är omärkbar. Om det däremot finns problem med löneadministrationen kommer det snabbt att påverka anställdas nöjdhet. Låt oss på Rantalainen hantera lönerna åt dig och du kan fokusera på det väsentliga i din affärsverksamhet.

Kontakta oss

Lönetjänster

Våra omfattande lönetjänster skräddarsys alltid för att passa kundens affärsverksamhet och beroende på företagets storlek och bransch. Vi stödjer våra kunders verksamhet med hjälp av de bästa experterna i branschen.

Löneräkning kan externaliseras separat eller som en del av övrig ekonomiförvaltning. Genom att externalisera löneadministration frigör du din tid för andra inkomstgenererande aktiviteter och lönerna hanteras av en kunnig löneräknare. Våra löneexperter tar hand om ditt företags lönefrågor och fungerar som en pålitlig partner inom affärsutveckling.

Våra lönetjänster omfattar följande tjänster:

 • Löneräkning och betalning
  • Allt du behöver göra är att acceptera lönerna elektroniskt. I rapporterna kan du direkt se fördelningen av dina personalkostnader över de olika beräkningsobjekten, vilket gör det lättare att övervaka och analysera.
 • Arbetsförhållanderådgivning
  • Vi gör tolkning av juridik och kollektivavtal, kan olika branscher och stöttar i olika utmanande situationer.
 • Beräkning av semesterlön
  • Beräkning av semesterlöner är en lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren, som vi kan ta hand om åt dig.
 • Reseräkningar
  • En smidig hantering av reseräkningar är viktigt för både företagets verksamhet och anställdas nöjdhet. Väl fungerande processer minskar avsevärt den administrativa arbetsbelastningen.
 • Myndighetens meddelande
  • Vi tar hand om nödvändiga myndighetens meddelanden för din räkning.
 • Utbildningstjänster för programvaror
  • Vi ser till att vår du vet hur du använder programvaran smidigt och vi hjälper till vid problem.

En externaliserad löneräknare är din personliga expert

Rantalainen sysselsätter över hundra löneexperter som hjälper våra kunder i alla frågor som gäller löneadministration. Som vår kund har du alltid en personlig löneräknare, som är en del av löneräkningsteamet där våra experter delar information och fungerar som varandras suppleanter. Våra löneexperters kompetensområden är löneräkning, arbetslivets lagar och förordningar samt andra specialfrågor som gäller löneadministration.

Löneexperternas arbete kräver expertis inom många områden utöver den faktiska löneräkningen. Våra löneexperter har en omfattande syn på löneadministration och kunskap om hur man implementerar löneadministration på bästa möjliga sätt i företag av olika storlek och i olika branscher.

Genom att externalisera löneräkningen kan du lättare förutse utgifter. Du behöver inte längre oroa dig för sidokostnader eller utbildning, utan de lämnas till oss.

Moderna funktionssätt och system

Systemens föråldrade är en anledning till att externalisera löneadministrationen till Rantalainen. Vårt funktionssätt och de system vi använder är moderna, så du behöver inte själv oroa dig för uppdateringar.

Vi tar hand om löneadministrationen för företag av alla storlekar. Förutom små och medelstora företag räknar vi lönerna för stora kunder, för vilka vi använder CGI-löner, Mepco, Mepco Pro och Personec W och Aditro W-programvara. Vi hanterar löner för små och medelstora företag med Netvisor, Procountor, Fivaldi och Personec W programvara. Dessutom finns Mepcos HR-system och Sympa HR-programvara tillgängliga via oss. Läs mer om programvaror vi använder på sidan elektronisk ekonomiförvaltning.

Förutom löneräkning erbjuder vi en mängd olika HR-tjänster för att stödja våra kunders HR- och affärsverksamhet.