HR-tjänster

Agil HR är företagets konkurrensfördel

Som bäst stödjer HR-tjänster företagets verksamhet och utvecklar organisationskulturen för att bli mer agil och proaktiv. Om kundlöften är kärnan i HR och hela anställningslivscykeln har tagits över, kommer företaget att kunna reagera snabbt på förändringar i verksamhetsmiljön. En välfungerande HR är företagets konkurrensfördel, som Rantalainens HR-tjänster fokuserar på att utveckla.

HR-partnerskap är en hjärtefråga för oss

Utgångspunkten för våra HR-tjänster är att våra kunder lär känna personalens framgångs- och riskfaktorer och kan utnyttja denna kunskap i affärsplanering och utveckling. Vi strävar efter att förutse och svara på arbetslivets utmaningar och hitta lösningar redan innan problem uppstår. Vi vill agera som en partner för våra kunder för att uppnå ett gemensamt mål. På Rantalainen vill vi vara med och skapa framtidens HR-arbete tillsammans med våra kunder!

Att förlita sig på extern HR-hjälp är ett kostnadseffektivt sätt för företag att hitta det väsentliga i sin egen HR-ledning. På Rantalainen tar vi kontroll över situationen på ett heltäckande och korrekt sätt, vilket sparar tid från osäkra och oplanerade operationer.

HR-tjänster från människor till människor

 

HR-cheftjänster

Personlig, kontinuerlig service enligt dina behov

HR Helpdesk

Arbetsförhållanderådgivning med låg tröskel

Lönekontaktperson

Koordinering av lönefrågor hos uppdragsgivaren

Lagstadgade HR-dokument

Produktpaket på vad arbetsgivaren behöver

HR-projekt

HR-kartläggning, kompetenskartläggning, employer branding, fråga oss!

Varför välja en extern HR-partner?

 

Omfattande totalservice

Vi kommer exakt så nära som du och din personal vill. Vi hjälper till i vardagens ad hoc-situationer, utvecklar HR-ledningen strategiskt, tar en viktig roll som arbetsrådgivare och sparrar med chefer och ledning –i den mån det finns ett behov.

Personlig HR-partner

Var och en av våra HR-cheftjänsters kunder har sin egen utsedda expert som kommer att spara, vägleda, hjälpa och utveckla HR-funktioner i enlighet med sin affärsstrategi. Våra experter stöds också av ett entusiastiskt HR-team, där HR-proffs tillsammans letar efter rätta lösningar på utmaningarna i arbetsgemenskapen.

Spara tid och ansträngning

Fokusera på ditt företags kärnuppdrag och låt oss ta lämpligt ansvar för HR-processer och utveckling av arbetsgemenskapen. Vi tar reda på de komplicerade lag- och kollektivavtalen för din räkning, använder vårt omfattande nätverk i utmanande situationer och vid behov stödjer dina egna specialister.

Riskminimering

Vi är en kostnadseffektiv tjänst som kan utnyttjas precis när det finns behov – vi tar bara betalt för utfört arbete. Till exempel, om din utsedda HR-partner blir sjuk eller går vidare till nya utmaningar, kommer en annan HR-teammedlem att ta över. Vi finns också där för att stödja dig om dina egna HR-specialister är tillfälligt frånvarande under en längre tid.

Identifiering av utvecklingsmål

Vi har väl fungerande och välbeprövade verktyg för att identifiera kritiska utvecklingsbehov. Tillsammans med dig skapar vi affärsstödjande mål för HR och startar utvecklingsplanen som en riktlinje för fungerande HR-praxis. Vårt mål är att tillgodose de individuella behoven på ditt företag.

Kunskap för framtiden

Vi känner till vår verksamhetsmiljö och lever genom förändringar i arbetsgemenskaperna. Vi tolkar lagändringarna åt dig och tar in dem i din vardag: vad innebär det här ur just er synvinkel? Vi strävar efter att förutse framtiden och tolka informationen så att du får de bästa förutsättningarna för att utveckla personalens välbefinnande och produktivitet.

HRM-expertis

I många företag finns det inga utsedda specialister inom personalledning utan personaladministration hanteras vid sidan om annat. Rantalainens HRM-experttjänster (HRM = Human Resource Management) hjälper dig som en kontinuerlig tjänst om företaget behöver expertkonsultation i personalärenden. Rantalainens omfattande kunnande kan utnyttjas till exempel i mer utmanande HR-relationsärendena eller väljas som en kontinuerlig tjänst om företaget inte har en egen HR-avdelning. Våra experter stöder dig i anställningsfrågor och HR-chefstjänster.

Vi tillhandahåller bland annat följande HRM-experttjänster:

  • HR-projekt (t.ex. slutförande av yrkesinspektion eller samarbetsförhandlingar)
  • Rådgivning i arbetsförhållandefrågor
  • Upprättande av lagstadgade personalplaner
  • HR-chefstjänster d.v.s. externaliserad HR
  • Telefontjänst
  • Startpaket för nya arbetsgivare

HRM-system

Med hjälp av HR-digitalisering fungerar personaladministrationsprocesser i en elektronisk miljö i HRM-system. HRM-system effektiviserar HR-funktioner och sparar tid för bland annat viktig personalutveckling och stöd för välbefinnande.

HRM-systemfunktioner innefattar bland annat följande:

  • Personaladministration i HRM-systemet kan integreras med löneräkning så att löneräkningen kan få den information den behöver direkt utan mellanhänder.
  • Hela anställningens livscykel kan hanteras elektroniskt i HRM-systemet, från rekrytering till utvecklingssamtal och uppsägning.
  • HR-systemet tar hand om memorering, såsom varningar för provanställningsdiskussioner, årsdagar och till och med uppdatering av första hjälpen-utbildning.
  • Olika personalrapporter kan genereras från HRM-systemet för att stödja strategisk vägledning.

Kontakta oss för mer information!

HR-rapportering

HR-rapportering kan användas för att mäta och analysera hur företagets åtgärder och tillsammans överenskomna mål har uppnåtts. Mer information om rapporteringsverktyget.

Kontakta oss!

Pia Lund

Johtaja, HR-palvelut

010 321 6739