Suomen Palloliitto

Syvällisempi kokonaiskuva HR-raportoinnilla

Suomen Palloliiton HR-tekeminen oli pitkälti manuaalista ja aikaa vievää. Kun talossa otettiin käyttöön Rantalainen BI talousraportointiin, ehdotti Rantalainen myös HR-raportoinnin liittämistä Rantalainen BI -raportointijärjestelmään.

Yritys

Suomen Palloliitto on Suomen suurin urheilun lajiliitto. Työntekijöitä on hieman vajaa 150 henkeä. Vuoden 2019 liikevaihto oli 23 M€.

Palvelu ja ohjelmisto

Suomen Palloliitolla on käytössä Rantalainen BI, jossa on mukana myös HR-raportointi. HR-raportoinnin mittareita käyttävät henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö ja palkkavastaava.

Haaste

HR-puolen tekeminen oli pitkälti manuaalista ja aikaa vievää, jolloin resursseja syvällisempään perehtymiseen ja tulkintaan ei jäänyt. Olemassa olevasta datasta haluttiin enemmän irti.

Ratkaisu

Rantalainen BI:n lisäksi käyttöön otettiin HR-raportoinnin mittarit ja mittareita räätälöidään lisää asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Samalla työstön alle otettiin Mepcon varhaisen tuen malli sekä työajanseurannan kehittäminen.

Rantalaisen proaktiivisuus toi aikasäästöjä

 

Heidi Holopainen, Henkilöstöpäällikkö, Suomen Palloliitto

”Olin aina ajatellut, että HR-raportoinnin työkalut ovat niin kalliita, että kokoisemme organisaation ei niitä kannata ottaa käyttöön. Vaikka olinkin tiedostanut, että HR-puolen asioita tehtiin meillä melko manuaalisesti ja työläästi, en olisi edes etsinyt ratkaisua, elleivät Rantalaisen ammattilaiset olisi ehdottaneet ja esitelleet minulle Rantalainen BI:n HR-raportointijärjestelmää”, Suomen Palloliiton henkilöstöpäällikkö Heidi Holopainen kertoo.

Palloliitto oli ottanut käyttöön Rantalainen BI:n talousraportointiin, joten laajennus HR:n puolelle oli luonnollinen. Käyttöönotto tehtiin Palloliitolle mahdollisimman helpoksi.

”Kävimme yhdessä Palloliiton kanssa läpi sen, mitä raportteja ja tietoja he järjestelmästä tarvitsevat. Näiden ajatusten pohjalta teimme heille muutaman vaihtoehtoisen ehdotuksen etenemisestä”, Rantalaisen projektipäällikkö Marja Lampi kertoo.

Räätälöinti vaatii yhteistyötä ja vuoropuhelua

”Aiemmin perustilastojenkin kanssa jouduttiin tekemään paljon manuaalista työtä esimerkiksi vuosikertomusta tehtäessä. Myös tilastojen jatkuva ajantasaisuus haluttiin saada kuntoon. Toiveissani oli, että nämä asiat ratkaisemalla saisimme myös tukea jatkuviin vuosikellon tarpeisiin”, Holopainen muistelee.

Perusraporttien kuten henkilöstömäärän ja poissaolojen lisäksi Palloliitolle tehdään HR-raportointiin räätälöityjä ratkaisuja. Käyttöönottoprojekti onkin vahvasti vuoropuheluun nojaava, ja vaatii kumppanilta asiantuntemusta.

”Kumppanuus tarkoittaa minulle sitä, että 1+1 on enemmän kuin niiden summa, ja sitä, että tuetaan molemmin puolin toisia. Rantalaiselta olemme saaneet aina apua, kun sille on ollut tarvetta – ja ilman Rantalaisen omaa aktiivisuutta, meillä tuskin olisi HR-raportoinnin järjestelmää käytössä. Rantalaisen kanssa saa oikeasti olla asiakas, eikä tarvitse itse olla projektipäällikön roolissa.”

Heidi Holopainen, henkilöstöpäällikkö, Suomen Palloliitto

Tavoitteena monella tapaa resursseja säästävä kokonaisuus

HR-raportoinnin järjestelmän ollessa vielä suhteellisen tuore lisäys Palloliiton työkalupakissa, on tulevaisuudelle kovat odotukset.

”Jo nyt manuaalisen työn vähentyminen on säästänyt aikaa, ja antanut mahdollisuuden syventyä perusraporttien tarjoamiin tilastoihin tarkemmin. Uskon myös, että kun kaikki räätälöidyt raportitkin saadaan käyttöön, saamme niistä apua myös tulevaisuuden ennakointiin”, toivoo Holopainen.

”Kun aikaa ja energiaa jää perustilastojen pyörittämiseltä, tulee dataa tutkittua paljon enemmän ja syvällisemmin. Tämän myötä kokonaiskuvan hahmottaa paremmin.”

 

 

Lue lisää asiakastarinoitamme