Taloushallintopalveluja tarjoava Rantalainen on ostanut pietarsaarelaisen Norlic Oy:n osakkeet. Konserniin kuuluu tytäryhtiö Best Accounting.

Myyjinä ovat yhtiön kaksikymmentä osakasta, joista suurin on Caj-Anders Skog yhtiönsä Purmo Autic Oy:n kautta. Muut pääosakkaat ovat Roger Back, Tore Back ja Jan Kronqvist. Myyjien avainhenkilöt mukaan lukien Cedric Frosdahl jäävät Norlic Oy:n vähemmistöosakkaiksi ja jatkavat sen palveluksessa.

Vuonna 1985 perustettu Norlic on yhdeksän miljoonan euron liikevaihdollaan ja 135 työntekijällään Pohjanmaan suurin tilitoimisto. Yrityksellä on erityisosaamista palkkahallinnon automaatiosta.

Rantalaisen yrityskaupoista vastaavan johtajan Kimmo Martikaisen mukaan kauppa on yksi taloushallintoalan suurimmista yritysjärjestelyistä Suomessa tänä vuonna.

”Jälleen kerran havaittiin, että Rantalainen tarjoaa tilitoimiston myyjälle mielekkäimmän ratkaisun.”

Norlicin toimitusjohtaja Cedric Frostdahl sanoo, että yritys sai viime keväänä useita yhteydenottoja kiinnostuneilta ostajilta. Niistä Rantalainen osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi samankaltaisten arvojen ja toimintatapojen vuoksi.

”Lisäksi Rantalaisella on mielenkiintoinen strategia ja tavoitteet. Pääsemme mukaan rakentamaan Suomen suurinta tilitoimistoa tekemällä Rantalaisesta muun muassa toimialan suurimman ruotsinkielisen palveluntuottajan.”

Norlic jatkaa toistaiseksi toimintaa omalla brändillään. Frostdahl tulee Pohjanmaan alueen aluejohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Norlicin hallituksen puheenjohtaja Caj-Anders Skog jatkaa Rantalaisen neuvonantajana.

Toimitusjohtaja Jukka Rosenberg Rantalaiselta sanoo, että yrityskaupalla konserni nousi lähes tyhjästä markkinajohtajaksi Pohjanmaalla ja otti samalla ison kasvuloikan yli 80 miljoonan euron liikevaihdon ja yli tuhannen työntekijän kokoluokkaan.

”Usein yrityskauppojen seurauksena joudutaan karsimaan päällekkäisiä toimintoja, mutta tässä kaupan osapuolet täydentävät toisiaan hienosti. A match made in heaven, kuten amerikkalaiset sanovat.”

Lisätietoja:

Kimmo Martikainen, johtaja, yrityskaupat, Rantalainen Group, puh. 040 555 8081 ja kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Jukka Rosenberg, toimitusjohtaja, Rantalainen Group, puh. 050 311 2194 ja jukka.rosenberg@rantalainen.fi

Cedric Frostdahl, toimitusjohtaja, Norlic Oy, puh. 050 326 6716 ja cedric.frostdahl@norlic.fi

 

RANTALAINEN FÖRENAR SINA KRAFTER MED ÖSTERBOTTENS STÖRSTA REDOVISNINGSBYRÅ NORLIC

Redovisningsbyrån Rantalainen har köpt aktierna i Jakobstadsföretaget Norlic Ab. I koncernen ingår dotterbolaget Best Accounting.

Säljare är företagets tjugo aktieägare. Innehavaren av den största andelen är Caj-Anders Skog genom företaget Purmo Autic Ab. Övriga huvudaktieägare är Roger Back, Tore Back och Jan Kronqvist. Säljarnas nyckelpersoner stannar minoritetaktieägare i Norlic Ab och fortsätter även arbeta i koncernen.

Norlic grundades 1985 och är den största redovisningsbyrån i Österbotten med en omsättning på ca nio miljoner euro och 135 anställda. Företaget har specialkompetens inom automatisering av löneadministration.

Enligt direktör Kimmo Martikainen, ansvarig för företagsköp hos Rantalainen, är köpet ett av de största företagsarrangemangen i ekonomiförvaltningsbranschen i Finland i år.

– Återigen konstaterades att Rantalainen erbjuder den mest ändamålsenliga lösningen till säljare av redovisningsbyråer.

Cedric Frostdahl, VD för Norlic, säger att företaget fick flera förfrågningar i våras från intresserade köpare. Av dessa visade sig Rantalainen vara det bästa alternativet på grund av likartade värderingar och arbetssätt.

– Dessutom är Rantalainens strategi och mål intressanta för oss. Vi får vara med och bygga upp Finlands största redovisningsbyrå bland annat genom att göra Rantalainen till branschens största svenskspråkiga tjänsteleverantör.

Tills vidare fortsätter Norlic verksamheten under sitt eget varumärke. Frostdahl blir aktieägare i Norlic och direktör för Österbottenregionen samt medlem i koncernens ledningsgrupp. Caj-Anders Skog, styrelseordförande i Norlic, fortsätter som Senior Advisor åt Rantalainen koncernen.

Rantalainens VD Jukka Rosenberg säger att koncernen genom förvärvet gick från nästan ingenting till att bli marknadsledande i Österbotten, samtidigt som man tog ett stort tillväxtkliv till en omsättning på över 80 miljoner euro och mer än tusen anställda.

– Företagsförvärv leder ofta till att man måste gallra bort överlappande aktiviteter, men här kompletterar transaktionspartnerna varandra på ett väldigt bra sätt. A match made in heaven, som amerikanerna säger.

Mer information:

Kimmo Martikainen, direktör, företagsförvärv, Rantalainen Group, tel. 040 555 8081 och kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Jukka Rosenberg, VD, Rantalainen Group, tel. 050 311 2194 och jukka.rosenberg@rantalainen.fi

Cedric Frostdahl, VD, Norlic Ab, tel. 050 326 6716 och cedric.frostdahl@norlic.fi