Business Finland on julkinen toimija, joka pyrkii edistämään suomalaisyritysten innovaatioita ja kansainvälistymistä myöntämällä niille rahoitusta sekä lisäämään matkailun ja investointien määrää Suomeen. Toiminta on aloitettu vuonna 2018, jolloin kansainvälistymis- ja investointipalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyivät Business Finlandiksi.

Organisaatiossa työskentelee nykyään 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa.

Rahoitus- ja asiantuntijapalveluita tarjotaan Suomeen rekisteröidyille yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Business Finland painottaa asiakasvalinnoissaan kasvuhalua ja -kykyä, hyvää tiimiä ja laaja-alaista osaamista, liikeidean kansainvälistä kilpailuetua sekä yrityksen riittäviä resursseja ja omarahoitusta. Rahoitus on joko avustusta tai lainaa, ja rahoituksen palveluvalikoima kasvaa, kun esimerkiksi kansainvälistyvä yritys etenee tavoitteidensa suuntaan kansainvälisellä kasvupolullaan.  Valtaosa Business Finlandin rahoituksesta on suunnattu pienien ja keskisuurien yritysten kehityshankkeisiin.

Business Finlandin palvelujen vahvuudet perustuvat uusiin, pitkäjänteisten avausten ja yli toimialarajojen syntyviin verkostoihin. Näissä verkostoissa on mukana monipuolista osaamista ja erilaisia toimijoita suurista yrityksistä, pk-yrityksistä, start-upeista, tutkimusorganisaatioista ja julkisista toimijoista. Suuret yritykset voivat hyödyntää palveluita erityisesti liiketoiminnan uudistamisessa ja uusien verkostojen luomisessa. Lisäksi Business Finland rahoittaa tutkimusorganisaatioiden projekteja, joiden tuloksia yritykset hyödyntävät ja jotka luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja kansainväliselle kasvulle.

Miten rahoitusta haetaan?

Suosittelemme ensimmäistä kertaa rahoitusta hakevia yrityksiä olemaan ensin yhteydessä Business Finlandin tunnustelupalveluun, joka auttaa arvioimaan rahoitusmahdollisuuksia sekä yrityksen tarkempia palvelutarpeita.

Tunnustelupalvelun käyttäminen tarkoittaa käytännössä yhteydenottolomakkeen täyttämistä Business Finlandin verkkosivuilla. Tämän jälkeen Business Finland ottaa hakijayritykseen yhteyttä noin viikon sisällä. Yhteydenottolomakkeella annetaan tietoja yrityksen liiketoiminnasta, sen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista esimerkiksi kansainvälistymisen suhteen. Tunnustelun jälkeen rahoitusta haetaan organisaation sähköisessä asiointipalvelussa. Business Finland -rahoitusta hakevan yrityksen nimi sekä haetun ja myönnetyn rahoituksen suuruus ovat julkista tietoa.

Hakulomakkeiden sisältö vaihtelee rahoitusmuotojen mukaan, mutta joudut aina kuvaamaan yrityksen nykytilaa, avainlukuja, kasvuvisiota ja rahoitettavan hankkeen toteutussuunnitelmaa erilaisine kustannuslaskelmineen. Hakemuksen käsittelyaika on yleensä noin kaksi kuukautta.

Hakemuksessa vaadittavia liitteitä ovat muun muassa:

  • yhtiön tuloslaskelma ja tase
  • kassavirtaennuste
  • projekti- ja rahoitussuunnitelma
  • kustannuslaskelmat 

 

Vaadittavien taustatietojen määrään vaikuttaa muun muassa haettavan rahoituksen määrä sekä vallitseva EU-lainsäädäntö. Suosituimpiin rahoitusmuotoihin ja hakuohjeisiin voi parhaiten tutustua Business Finlandin verkkosivuilla. 

Business Finland myöntää koronaepidemian vuoksi lisärahoitusta 19.3.2020 alkaen

Business Finland on lanseerannut kaksi uutta rahoituspalvelua pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminnalle koronaepidemia on aiheuttanut vaikeuksia. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.  

Business Finland suuntaa lisärahoitusta toimialoille, joille epidemian vaikutukset ovat vakavimmat. Tällaisina toimialoina pidetään esimerkiksi matkailualaa, ns. luovia aloja sekä kaikkia muita aloja, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on olennaisesti vaikuttanut tai tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan. 

Koronarahoituksen taustalla on hallituksen lisätoimet yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien vähentämiseksi. 

 

Ota yhteyttä!

Mikko Heiskanen  

Arvonlisäveroasiantuntija, KTM 

010 321 6738 

mikko.heiskanen@rantalainen.fi 

 

Riina Puranen 

Advisor – Asiantuntijapalvelut 

0103216809 

riina.puranen@rantalainen.fi 

 

Ota yhteyttä