Hallitus pyrkii helpottamaan rahoitusta osana talouden pelastustoimia koronaviruksen aiheuttamissa vaikeuksissa. Lukuisat pankit sekä muut rahoittajat kehottavat yrityksiä seuraamaan ja arvioimaan niin maksukykyään kuin vakavaraisuuttaankin jatkuvasti. 

Finnvera

Finnvera tarjoaa yhdessä pankkien kanssa muun muassa maksuvapaita kuukausia ja muita helpotuksia maksujärjestelyihin. Yrityksellä on oltava kuitenkin edellytykset toimia kannattavasti epidemian jälkeen.  

Valtionvarainministeriö on nostanut Finnveran tarjoaman rahoituksen kattoa noin neljään miljardiin euroon nykyisestä noin kahdesta miljardista eurosta. 

Finnvera vastaa kohdeyritystensä rahoitustarpeeseen tarjoamalla normaalin pienyritysten lainatakauksen sekä alkutakauksen koskemaan myös koronaepidemian aiheuttaman häiriötilanteen johdosta tarvittavaa rahoitusta.  

Toimi näin: 

  • Ensin yrityksen tulee olla yhteydessä omaan pankkiinsa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
  • Mikäli yrityksellä on lainaa suoraan Finnverasta, lyhennysvapaata voi hakea sähköisesti Finnveran sivujen kautta. Pankkilainojen osalta lyhennysvapaata haetaan lainan myöntäneestä pankista.  
  • Yleiseen kassavajeeseen tai käyttöpääoman tarpeeseen Finnvera on laajentanut poikkeuksellisesti alkutakaus ja pk-takauksensa myös koronaepidemiasta aiheutuneille käyttöpääomatarpeille. Alkutakaus on alle 3-vuotiaille yrityksille ja pk-takaus tätä vanhemmille yrityksille. Molemmissa takauksissa rahoitusta hakevan yrityksen pankki tekee sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen enintään 80 prosentin takauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella.  
  • Jos edellä mainitut alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tilanteeseen, koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita voidaan taata myös Finnvera-takauksella. 
  • Finnvera ei tällä hetkellä käsittele Finnvera-lainahakemuksia turvatakseen alkutakauksen ja pk-takauksen sekä Finnvera-takauksien koskevien hakemusten käsittelyn. Tämä mahdollistaa rahoitusavun tarjoamisen mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle yritykselle. 

Business Finland

Business Finland tarjoaa häiriötilannerahoitusta Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminnalle koronaepidemia on aiheuttanut vaikeuksia. Midcap-yritys on yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa. Rahoitusta ei myönnetä muun muassa toiminimille eikä yhdistyksille tai säätiöille. 

 Rahoitusta on haettava kahdessa muodossa:  

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, joissa suuruus on enintään 10 000 euroa. 

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, joissa suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. 

Esiselvitysrahoituksen avulla ”yritys voi selvittää ja suunnitella niitä toimenpiteitä, joilla se pystyy vähentämään liiketoiminnassaan kohtaamiansa häiriöitä ja valmistautumaan häiriötilanteen jälkeiseen liiketoimintaan.”  

Kehittämisrahoituksen avulla ”yritys voi toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.” Kehittämisrahoitusta voi hakea ilman, että on käyttänyt esiselvitysrahoitusta. Rahoitusta haetaan Business Finlandin nettisivuilta sähköisen järjestelmän kautta. 

Vakuutusyhtiöt, TyEL, takaisinlainaus

TyEL-vakuutusmaksuista kertyneestä rahastosta osa on lainattavissa takaisin. Lainattavaa rahastoitua TyEL:iä tulee olla minimissään 10 000 euroa. Takaisinlainan vakuutena käytetään pankin, Finnveran tai Garantian takausta. Laina-aika on 110 vuotta, ja korkona käytetään TyEL-lainakorkoa. 

Pankkien tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja

Lähes kaikki pankit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja yrityksille, jotka tarvitsevat lisää käyttöpääomaa tai joustoa maksuaikatauluihin koronaepidemian aiheuttaman myynnin vähentymisen takia.  

Pankit tarjoavat luottojen lyhennysvapaita sekä muita maksusuunnitelmien muutoksia. Lisäksi osalle yrityksistä tarjotaan korotuksia yritysasiakkaiden luotollisten tilien limiitteihin tai vastaaviin tuotteisiin yritysten maksukyvyn vahvistamiseksi. Suositus on, että yritykset ovat mahdollisimman pian yhteydessä omaan pankkiinsa, jos koronaepidemian odotetaan vaikuttavan yrityksen maksukykyyn ja rahoitustarpeeseen.  

Ota yhteyttä!

Hannu Heinonsalmi
Veroasiantuntija
050 571 0613
hannu.heinonsalmi@rantalainen.fi 

Riina Puranen
Advisor 
010 321 6809
riina.puranen@rantalainen.fi 

 

Ota yhteyttä