Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta tuli voimaan 1.7.2020 ja kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.-31.8.2020 välisenä aikana.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin.
 • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Tarkista täältä kuuluuko yrityksesi toimiala tuen piiriin.

Mikäli yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea vain erityisen painavasta, koronapandemiasta johtuvasta syystä. Lisäksi tulee osoittaa, miten sen tilanne poikkeaa toimialan tilanteesta.

Kustannustuen hakeminen

Tukea haetaan Valtiokonttorilta sähköisellä lomakkeella.

 • Hakukanava avautuu 7.7.
 • Hakulomake julkaistaan myös vasta 7.7. kun hakukanava avautuu
 • Hakuaika on 7.7.-31.8.2020 välisenä aikana

Tuen määrä

Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuki perustuu tietoihin yrityksen vertailuajankohdan liikevaihdosta ja tukikauden liikevaihdosta, yrityksen ilmoittamista tukikauden kiinteistä kustannuksista ja palkkakustannuksista.

 • Liikevaihdon vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo
  • Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.
  • Tukea ei myönnetä yrityksille, joiden vertailukauden liikevaihto on alle 20.000 euroa.
 • Tukikauden liikevaihto on yrityksen huhtikuun 2020 liikevaihto, tai yrityksen niin vaatiessa keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.
 • Kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut.
 • Alle 2.000 euron tukea ei makseta, ja korkeintaan tukea voi saada 500.000 euroa.

Muiden tukien vaikutus kustannustukeen

Tukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä huomioidaan ja vähennetään seuraavasti:

 • Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 %
 • Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti

 

Huom! ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien rahoitushaku on päättynyt 8.6.2020.

 

Lisätietoa kustannustuesta ja hakuohjeet:

Valtiokonttorin sivut

Valtiokonttorin järjestämä webinaari kustannustuesta (tallenne)

Ole yhteydessä kontaktihenkilöösi.

 

Ota yhteyttä