Eduskunta hyväksyi 18.11.2021 hallituksen esittämät lakimuutokset, joiden tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia. Työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle kuuden kuukauden pituisia.

Kilpailukiellosta on maksettava korvaus, jonka suuruus riippuu työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta:

  • Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta (esimerkiksi 4000 euron palkalla 6 kuukauden korvaus olisi 9600 euroa).
  • Jos rajoitusaika on yli kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta (esimerkiksi 4000 euron palkalla 12 kuukauden korvaus olisi 28 800 euroa).

Vuosi 2022 on siirtymäkausi, jolloin työnantajat voivat tehdä muutoksia olemassa oleviin työsopimuksiin ilman korvausvelvoitetta. Sellaiset kilpailukiellot tulee kuitenkin korvata, jotka jatkuvat vuoden 2023 puolelle. Tällöin korvataan vain 2023 puolelle ulottuva rajoitusaika. Kilpailukielto tulee erikseen irtisanoa ennen työntekijän irtisanoutumista eikä sitä voi näin ollen päättää yhteisellä sopimuksella irtisanomistilanteessa.

Olemme Rantalaisella arvioineet lakikumppaniemme kanssa myös, että toimihenkilötason työsopimuksissa olevat pitkät houkuttelukiellot (esim. 12 kuukautta) voidaan tulkita kilpailevaa toimintaa estäviksi, joten myös niiden osalta on hyvä harkita halutaanko ne säilyttää työsopimuksissa. Tällä hetkellä ennakkotapauksia ei vielä ole, mutta olemme suositelleet asiakkaillemme, että myös nämä irtisanottaisiin toimihenkilöiden työsopimuksista.

Työnantaja voi yksipuolisesti irtisanoa kilpailukieltopykälän, koska se ei ole työsuhteen aikainen olennainen ehto. Voit saada meiltä yksipuoliseen työsopimuspykälän irtisanomiseen ohjeistuksen ja mallidokumentin. Veloitamme työstä 100 EUR + ALV. Olethan yhteydessä HR-tiimiimme: hrhelpdesk@rantalainen.fi Toimitathan meille seuraavat tiedot kysymyksesi yhteydessä:

  • Yhteyshenkilönne Rantalaisella ja/tai Rantalaisen toimisto, jonka asiakkaana olette
  • Työsopimuksen kilpailukieltopykälä ja/tai houkuttelukieltopykälä
  • Tieto siitä tarvitsetteko dokumentin ja ohjeistuksen suomeksi tai / ja englanniksi

 

Talviterveisin,

Rantalaisen HR-tiimi