Intera Partners ja Oona Capital ovat 19.11.2021 allekirjoitetulla kaupalla kasvattaneet omistustaan Rantalainen Groupissa. Järjestelyssä myyjänä on Rantalainen-Yhtiöt Oy, joka on Antti Rantalaisen määräysvaltayhtiö. Intera Partners ja Oona Capital ostavat 75 prosenttia myyjän hallussa olleista Rantalainen Groupin osakkeista.

Intera Partners on ollut vuodesta 2018 lähtien Rantalainen Groupin suurin omistaja. Oona Capital on Antti Rantalaisen tyttären Elna Kyllösen perheen sijoitusyhtiö, joka on omistanut Rantalainen Groupin tilitoimistoliiketoimintaa vuodesta 2012 lähtien.

Järjestelyn myötä Antti Rantalainen luopuu paikastaan Rantalainen Groupin hallituksessa ja jää pois konsernin toiminnasta.

”Haluan kiittää Antti Rantalaista hänen pitkästä ja tuloksellisesta työstään. Rantalainen Groupin liiketoiminta on kasvanut ja kehittynyt viime vuosina erinomaisesti – Antin elämänmittainen ura tilitoimistoalalla on valanut perustan yhtiön menestykselle”, toteaa Rantalainen Groupin toimitusjohtaja Jukka Rosenberg.

”Vuosikymmenten mittainen matka tilitoimistoalalla on ollut äärimmäisen antoisa ja haluan kiittää työntekijöitä ja asiakkaita, joiden kanssa minulla on vuosien varrella ollut ilo tehdä yhteistyötä. Keskityn jatkossa erityisesti tehtäviini elinkeinoelämän järjestökentässä sekä Tilintarkastus Rantalaisessa, joka on Rantalainen Groupista erillinen yhtiö tilintarkastusalalla”, sanoo Antti Rantalainen.

Kauppa on ehdollinen tavanomaiselle viranomaisten hyväksynnälle. Kaupan toteutumisen jälkeen Rantalainen Groupin omistavat Intera Partners 64 prosentin, Oona Capital 15 prosentin, Rantalainen-Yhtiöt Oy 7 prosentin ja yhtiön avainhenkilöt 14 prosentin osuuksilla.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta Rantalainen Groupin päivittäiseen toimintaan, kuten henkilöstön tai asiakkaiden arkeen.

Lisätietoja:

Jukka Rosenberg, toimitusjohtaja, Rantalainen Group, puh. 050 311 2194

Rantalainen Group on yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista. Tarjoamme täyden palvelun taloushallintoa asiakkaidemme liiketoiminnan tueksi. Yli 1000 asiantuntijaa palvelevat asiakkaitamme 60 paikkakunnalla. Palveluihimme kuuluvat muun muassa taloushallinnon palvelut, palkanlaskenta-, HR– sekä muut asiantuntijapalvelut.

 

Intera Partners och Oona Capital ökar sitt ägande i Rantalainen Group

Intera Partners och Oona Capital har genom köp som undertecknats 19.11.2021 ökat sitt ägande i Rantalainen Group. Säljare i arrangemanget är Rantalainen-Yhtiöt Oy som är Antti Rantalainens bolag med bestämmande inflytande. Intera Partners och Oona Capital köper 75 procent av aktierna i Rantalainen Group som varit i säljarens ägo.

Intera Partners har varit Rantalainen Groups största ägare från och med år 2018. Oona Capital är ett investeringsbolag som ägs av familjen Elna Kyllönen. Investeringsbolaget har ägt Rantalainen Groups redovisningsbyråverksamhet från och med år 2012. Elna Kyllönen är Antti Rantalainens dotter.

I och med arrangemanget avsäger sig Antti Rantalainen sin plats i Rantalainen Groups styrelse och lämnar koncernens verksamhet.

”Jag vill tacka Antti Rantalainen för hans långa och framgångsrika arbete. Rantalainen Groups affärsverksamhet har vuxit och utvecklats storartat under de senaste åren – Anttis livslånga karriär inom redovisningsbyråbranschen har skapat en grund för bolagets framgång”, konstaterar Rantalainen Groups verkställande direktör Jukka Rosenberg.

”Den flera decennier långa resan i redovisningsbyråbranschen har varit ytterst givande och jag vill tacka arbetstagarna och kunderna som jag under årens lopp haft glädjen att samarbeta med. I fortsättningen koncentrerar jag mig särskilt på mina uppgifter inom näringslivets organisationsfält samt i Tilintarkastus Rantalainen, som är ett från Rantalainen Group fristående bolag inom redovisningsbyråbranschen, säger Antti Rantalainen.

Köpet är villkorat för sedvanlig myndighets godkännande. Efter att köpet genomförts fördelas ägarandelarna i Rantalainen Group enligt följande: Intera Partners 64 procent, Oona Capital 15 procent, Rantalainen-Yhtiöt Oy 7 procent och bolagets nyckelpersonal 14 procent.

Arrangemanget påverkar inte personalens och kundernas vardag eller den dagliga verksamheten i Rantalainen Group.

Ytterligare information:

Jukka Rosenberg, verkställande direktör, Rantalainen Group, tel. 050 311 2194

Rantalainen Group är en av de största redovisningsbyråerna i Finland. Vi tillhandahåller brett utbud av tjänster inom ekonomiförvaltning som stöder våra kunders affärsverksamheter. Över 1000 experter betjänar våra kunder på 60 orter. Våra tjänster omfattar bland annat tjänster inom ekonomiförvaltning, löneräkning, HR samt andra experttjänster.