Rantalainen on auktorisoitu tilitoimisto ja Suomen Taloushallintoliitto Ry:n jäsen. Rantalaisen toimeksiantosopimuksiin sovelletaan Suomen Taloushallintoliitto ry:n yleisiä sopimusehtoja. Asiakaskohtaisesti voimassa ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti joko KL 2004 ehdot tai TAL 2018 ehdot.

Taloushallintoliitto on julkaissut uudet taloushallintoalan yleiset sopimusehdot TAL 2023 viime vuoden lopulla. Tämän seurauksena TAL 2023 ehdot otetaan käyttöön kaikissa Rantalaisen toimeksiannoissa.

Otamme Suomen Taloushallintoliitto Ry:n yleiset sopimusehdot (TAL 2023) käyttöön kaikille asiakkaillemme vaiheittain vuoden 2024 loppuun mennessä.

TAL 2023 ehtojen käyttöönotosta lähetetään Teille erillinen asiakastiedote. TAL 2023 ehdot toimitetaan Teille asiakastiedotteen liitteenä.

Toteutamme muutokset vaiheittain asiakkaillemme syksyn 2024 loppuun mennessä. Olemme Teihin yhteydessä, kun asia on ajankohtainen Teidän osaltanne.

Haluamme muistuttaa, että asiakkaan ja Rantalaisen toimeksiannon sisältö tai yhteyshenkilö eivät muutu, vaan toiminta Rantalaisen ja asiakkaiden välillä jatkuu normaalisti.

Olethan yhteydessä Rantalaisen yhteyshenkilöösi, mikäli toivot lisätietoja toimeksiantosopimuksesta tai TAL 2023 ehdoista. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelysopimukseen, ota yhteyttä Rantalaisen yhteyshenkilöösi tai Rantalaisen tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@rantalainen.fi).